Proiectul de modificare a Codului de executare, potrivit căruia executorii judecătorești nu vor putea da afară din casă datornicii care au o singură locuință, a fost votat, în două lecturi, de către Parlament. Documentul a acumulat 62 de voturi ale deputaților.

Potrivit proiectului, executorii judecătorești nu vor putea urmări bunurile imobile ale debitorilor, dacă aceștia dispun doar de acea locuință, iar valoarea datoriilor nu depășește 15 salarii medii pe economie (130.740 lei).

Nici autovehiculul nu va putea fi urmărit dacă acesta valorează cel mult cinci salarii medii pe economie. În aceste cazuri, stingerea datoriilor urmează a fi realizată prin urmărirea altor bunuri sau din contul salariului sau altor venituri deținute.

Proiectul prevede astfel modificarea art. 89 din Codul de executare prin extinderea listei bunurilor ce nu pot fi urmăribile.

O altă modificare la Cod vizează prioritizarea urmării altor bunuri decât cele imobile, indiferent de faptul dacă bunul imobil respectiv este unicul domiciliu al debitorului sau nu. 

De asemenea, din lista veniturilor urmăribile vor fi excluse bursele, precum și veniturile obținute din salariu sau alte surse, care cumulativ nu depășesc cuantumul salariului minim garantat în sectorul real (2.935 lei pentru anul 2021), precum și prestațiile de asigurări sociale prevăzute la art.5 din Legea nr.289/2004.

Totuși, unele venituri ale debitorului vor putea fi urmărite în cazul încasării pensiei de întreţinere, prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii sau în legătură cu pierderea întreţinătorului, dar nu mai mult de 20% din valoarea lunară a venitului indicat. 

Documentul va mai reglementa interdicții de efectuare a evacuării silite a debitorului și membrilor familiei sale în perioada rece a anului, precum și în perioada stărilor de urgență, de asediu sau de război sau în perioada stării de urgență în sănătate publică.  Interdicţiile nu se vor aplica pentru situaţiile când evacuarea rezultă din relaţii de locaţiune a imobilului, rezoluţiune/anulare a contractului de vânzare-cumpărare sau întoarcere a executării silite.

În cazul aprobării legii, urmărirea bunurilor, reținerile veniturilor debitorului, precum și evacuările silite inițiate până la data intrării în vigoare a noii legi vor continua potrivit prevederilor acesteia.

Proiectul de modificare a Codului de executare a fost supus și expertizei anticorupție. Experții au identificat mai mulți factori de risc, precum:

  • introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect, privind utilizarea termenului de „trai rezonabil;
  • atribuții care admit derogări și interpretări abuzive, lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative, r eferitor la modalitatea (criteriile), conform cărora executorul judecătoresc, cât și instanța de judecată, stabilesc dacă autovehiculul debitorului și familiei sale este indispensabil necesar sau nu, precum și privind modul de verificare de către executorul judecătoresc privind existența/inexistența a unei locuințe în proprietatea sau folosința soţului/soţiei, copilului minor, inclusiv cel adoptiv sau persoanei aflate la întreţinerea debitorului;
  • concurența normelor de drept - privind bunurile imobile care pot/nu pot fi urmărite, a căror valoare nu depășește 15 salarii medii pe economie și referitor la cuantumul reținerii aplicabil în cazul veniturilor debitorului indicate la art.110 alin.(1) lit.b), c) și g) din proiect
  • formulare ambiguă care admite interpretări abuzive, lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative - modalitatea de formulare a lit.c) alin.(1) din art.110 nu permite a stabili cu precizie care venituri nu pot fi urmărite.