Parlamentul a adoptat, în ședința de astăzi, politica bugetar-fiscală și vamală a Republicii Moldova, în lectura finală.

Proiectul prevede modificarea mai multor acte legislative pentru ajustarea cadrului legal în vederea consolidării capacităților statului la colectarea veniturilor bugetare și eficientizării administrării fiscale și vamale.
Proiectul a fost elaborat în baza propunerilor din partea societății civile, inclusiv mediul de afaceri, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, altor instituții.

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale conține următoarele măsuri:

 • permiterea spre deducere a oricăror plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale;
 • permiterea spre deducere a datoriilor în valoarea de până la 1.000 de lei al căror termen de scadența a expirat de 3 ani;
 • aplicarea facilităților acordate salariaților pentru hrana și transport organizat și asupra zilierilor;
 • diminuarea impozitului aplicat donațiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 6% (reținerea finală). Modificarea tratamentului fiscal pentru bunurile donate prin includerea normei de majorare a veniturilor în cazul efectuării donației de agenții economici;
 • substituirea bazei impozabile aferente regimului agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO) din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobânzi, etc);
 • modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare;
 • modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de 25 a lunii următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit;
 • unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunuri imobiliare fiind stabilită data de 25 septembrie;
 • anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
 • aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.;
 • extinderea, cu 1 an, a scutirii de impozitul pe venit a dobânzilor bancare a persoanelor fizice;
 • scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția a materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole;
 • scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poștale a căror valoare nu depășesc 1.000 euro;
 • abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200.000 lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor;
 • extinderea dreptului de aplicare a regimului de deducere a amortizării în scopuri fiscale pentru activele imobilizate;
 • extinderea aplicării progresive a taxei la valoarea autoturismelor importate;
 • aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili;
 • aplicarea, treptată, a TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație și crearea unui cadrul legal de achitare a impozitelor și taxelor;
 • perfecționarea taxei pentru apă prin stabilirea obligației de achitare a taxei respective pentru subiecții care vor îmbutelia apa.

Parlamentarii au anunțat că vor reveni, în anul 2020, la examinarea situației privind cota TVA, în special aplicat la producția agroindustrială, pentru a soluționa conceptual problema anumitor discrepanțe în acest sens, dar, totodată, fără a distorsiona sistemul fiscal al țării.