Vicepreședintele judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspecția Judiciară și președintele instanței, solicitând inițierea unui control repetat la sediul Ciocana în vederea constatării și soluționării problemelor ce țin de starea dezastruoasă a clădirii, volumul excesiv de lucru și alte probleme organizatorice.

În sesizare se menționează că în cadrul instanței se atestă un haos din cauza numărului exagerat de dosare care revin unui judecător într-o singură zi, epuizarea grefierilor și asistenților judiciar, dar și a altor colaboratori, având în vedere că instanța este specializată în examinarea cauzelor contravenționale și a celor care vizează activitatea judecătorului de instrucție.

Potrivit lui Ghenadie Pavliuc, CSM nu a pus pe ordinea de zi la ultima ședință demersul președintelui judecătoriei Chișinău cu privire la excluderea sau extinderea specializării în cauze contravenționale către alte sedii.

În același context, de volum excesiv de muncă, în sesizare se menționează despre transferul nemotivat al unui judecător către un alt sediu al instanței, contrar argumentelor conducerii instanței privind imposibilitatea transferării pe fondul volumului excesiv de muncă.

De asemenea, Ghenadie Pavliuc menționează în sesizare despre faptul că după specializarea sediului Ciocana în materie contravențională (1 ianuarie 2019) nu toate locurile vacante de judecător au fost suplinite, iar acest lucru ar fi avut loc din cauza CSM care fie a refuzat să suplinească locurile, fie a dispus transferuri nemotivate a unor magistrați către alte sedii.

Potrivit informațiilor prezentate în sesizare, în instanță există 23 de locuri de judecători, dar activează doar 18, doi fiind în concedii de maternitate, iar unul nu se prezintă la serviciu.

O altă problemă invocată în sesizare vizează starea dezastruoasă a clădirii. Vicepreședintele instanței menționează că CSM nu a soluționat până la capăt solicitările privind reparația sediului, chiar dacă conducerea instanței a prezentat toate materialele necesare.

Ghenadie Pavliuc a menționat că, chiar dacă anterior Inspecția Judiciară a efectuat un control privind starea lucrurilor la sediul Ciocana, acesta nu s-a soldat cu niciun rezultat și nu s-a reacționat în niciun fel.