În ultima sâmbătă a lunii iunie, în Republica Moldova, se marchează, anual, „Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului”. Cu această ocazie, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Viorel Iustin, a oferit un interviu în care a vorbit despre câți inventatori avem în Republica Moldova, cum vede acest domeniu, ținând cont de numărul de cereri de brevet de invenție depuse în ultimii ani, în ce domenii aleg tinerii să cerceteze și să creeze invenții și cum susține AGEPI activitatea de brevetare. 

BizLaw: Câți inventatori avem în Republica Moldova? Câte cereri de invenție se depun anual? Care sunt top 3 cei mai activi inventatori și care sunt cele mai solicitate domenii de brevetare?

Viorel Iustin: Conform datelor statistice, în Republica Moldova sunt 4962 de inventatori, ce şi-au brevetat invenţiile. Deja de mai mulți ani, cel mai activ inventator este Victor Covaliov, cu 282 de invenții. Multe dintre invenții țin de domeniul ecologiei, pentru asta fiind numit în revistele internaționale de specialitate „inventatorul tehnologiilor verzi şi gardian al purităţii”. Pe locul doi în acest top se află fiica acestuia, Olga Covaliova, care a depus la AGEPI 277 de cereri de brevetare a invențiilor. Poziția a treia este ocupată de Valeriu Rudic cu 255 de cereri. 

Aici trebuie să menționez și topul celor mai active instituţii în domeniul brevetării invenţiilor, și anume: Universitatea de Stat din Moldova (758 de cereri depuse în perioada 1993-2019); Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” (501 cereri) și Universitatea Tehnică a Moldovei (443 de cereri). 

Din punctul de vedere al numărului de cereri de brevetare depuse la AGEPI putem afirma că acesta se menţine în jurul aceleiaşi cifre an de an, aproximativ 250. Majoritatea cererilor parvin de la solicitanți naționali, cei mai activi fiind din municipiul Chişinău, deoarece anume aici îşi au sediul majoritatea universităţilor, instituţiilor de cercetare şi întreprinderilor inovative.

Dacă să mă refer la domenii ale Clasificării Internaționale de Brevete, de exemplu, în anul 2019, cele mai solicitate au fost necesităţile curente ale vieţii; tehnici industriale diverse, transporturi; chimie, metalurgie; construcții fixe etc.

BizLaw: Care sunt taxele pentru depunerea unei cereri de brevet de invenţie la AGEPI și cum susține instituția activitatea de brevetare?

Viorel Iustin: Vreau să menționez că AGEPI are prevăzute o serie de facilități la taxele pentru serviciile acordate. De exemplu, solicitanţii din sfera ştiinţei şi inovării, precum și persoanele fizice beneficiază de reduceri de taxe în cuantum de 95% din tariful stabilit, adică depunerea cererii de brevet de invenţie costă 5 Euro în loc de 100 de Euro, pentru examinarea cererilor de brevet de invenţie 20 de Euro în loc de 400 de Euro prevăzute şi pentru brevete de invenţii de scurtă durată 10 Euro în loc de 200 de Euro. Persoanele cu dizabilități, pensionarii neîncadrați în câmpul muncii, veteranii de război, participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii la secţia de zi, militarii în termen sunt scutiți de plata taxei pentru depunerea şi examinarea cererilor de brevet de invenţie. 

Scutiri de 85% se oferă şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adică depunerea cererii de brevet de invenţii este de 60 de Euro în loc de 400 de Euro, iar examinarea constituie pentru brevetele de invenţie de scurtă durată 30 de Euro în loc de 200 de Euro.

Acest suport este oferit în vederea stimulării titularilor naționali, activităților inovatoare și economice din țară.

În plus, AGEPI susține brevetarea în străinătate a invențiilor și soiurilor de plante. Există elaborat unui mecanism funcţional de susţinere a procesului de brevetare, care să asigure atât cadrul normativ, cât și resursele financiare necesare susținerii procesului de brevetare. Astfel, pot beneficia de sprijin financiar întreprinderile mici şi mijlocii, organizaţiile din sfera ştiinţei şi de cercetare/dezvoltare, care au solicitat eliberarea unui brevet de invenţie/brevet pentru soi de plantă pe teritoriul Republicii Moldova, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor suportate în vederea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante.

În ultimii ani, AGEPI a pus accent pe transparență și accesul liber la informațiile de interes general în domeniul proprietății intelectuale (PI), astfel, în cadrul instituției a fost creată o aplicație despre invenții, inventatori și brevetele înregistrare în Republica Moldova pe cale națională și internațională – Panorama de Brevet. Aplicația reprezintă un instrument de prelucrare a informației cuprinse în Baza de Date Națională “Invenții”, care vine să scoată în evidență atât informația de brevet la nivel național, cât și anumite date statistice de interes socio-economic.

De asemenea, pe parcursul ultimilor ani, AGEPI a desfășurat și diverse activități de sensibilizare a cercetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova cu privire la necesitatea protecției realizărilor științifice și inovaționale, sursele de informare în domeniul PI și alte aspecte privind asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală protejate (seminare, mese rotunde, concursuri), precum și acțiuni de susținere și promovare a realizărilor inventatorilor acestora la expozițiile internaționale de invenții de peste hotarele țării.

De asemenea, vreau să menționez că AGEPI organizează bienal Expoziția Internațională Specializată “INFOINVENT”, care reprezintă un mediu ideal pentru întâlniri de afaceri între inventatori, cercetători și reprezentanții sectorului investițional. Este un eveniment major pentru întreaga comunitate științifică și inovațională a Republicii Moldova.

BizLaw: Tinerii inventatori sunt predispuși să-și înregistreze invențiile la AGEPI? Care este tendința, în ce domenii aleg tinerii să cerceteze și să creeze invenții?

Viorel Iustin: Putem afirma cu siguranță că există un interes din partea tinerilor. Sunt tineri care deja au la activ brevete de invenție. Domeniile în care tinerii se orientează cel mai mult sunt: medicină, biologie sau chimie. 

Cert este că AGEPI este gata oricând să ofere protecție invențiilor care îndeplinesc condițiile de noutate, inventivitate și aplicabilitate industrială prin brevetarea acestora.  Agenția a creat toate condiţiile pentru a veni în susținerea tinerilor inventatori. Cum am și menționat mai sus, elevii, studenții sunt scutiți de plata tarifelor la brevetarea invențiilor.

Astfel, invit tinerii la AGEPI pentru a-și proteja creaţiile intelectuale. Pot beneficia de consultanță gratuită din partea specialiștilor noștri. 

BizLaw: AGEPI este unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie juridică invențiilor. Cum vedeți acest domeniu, ținând cont de numărul de cereri de brevete de invenții depuse în ultimii ani, și ce ne puteți spune despre finalitatea brevetelor de invenție eliberate de AGEPI?

Viorel Iustin: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală are rolul de a susţine inovarea şi competitivitatea în Republica Moldova, prin acordarea unei protecţii eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală şi prin promovarea PI în economia naţională.

Rolul AGEPI în ceea ce privește brevetele de invenție se rezumă la: 

  • examinarea cererilor de brevet depuse şi determinarea dacă invenţia revendicată satisface criteriile de: noutate, să nu fi fost dezvăluită până la data de depozit; aplicabilitate industrială, adică dacă este posibilă aplicarea invenţiei în unul din domeniile tehnice şi dacă ea corespunde legilor naturii (fizicii, chimiei) și dacă are activitate inventivă;
  • punerea la dispoziţia publicului a brevetelor şi publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) a menţiunii acordării brevetelor; 
  • oferirea, la cerere, de asistență tehnică privind depunerea cererilor de brevet;
  • acordarea brevetului.

Astfel, informațiile legate de intrarea în producție pot fi obţinute numai de la titularii de brevet.

De fapt, cea mai mare problemă a inventatorilor moldoveni este că nu există o legătură între ceea ce se inventează în prezent în Republica Moldova și ceea ce se solicită de către business. În rezultat, majoritatea invențiilor inventatorilor moldoveni rămân a fi nevalorificate de către mediul de afaceri. Invențiile nu trebuie să aducă doar faimă, ci și bani. Inventatorii trebuie să învețe să-şi vândă ideile, să caute investitori, combinând astfel bussinesul cu inovaţia. Inovațiile sunt foarte importante pentru mediul de afaceri, deoarece modelul tradițional nu mai funcționează, iar transformarea, deși este dificilă, aduce un potențial incredibil de creștere. Este timpul ca inventatorii să scoată brevetele din dulap şi să studieze posibilitatea producţiei de serie. 

BizLaw: În ultima sâmbătă a lunii iunie, în Republica Moldova, este marcată „Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului”. Cu această ocazie, ce mesaj aveți pentru inventatori?

Viorel Iustin: Sărbătorirea Zilei Inventatorului și Raționalizatorului constituie un bun prilej pentru promovarea inovației, care reprezintă motorul-cheie al creșterii economice şi al bunăstării, și poate oferi un salt calitativ de dezvoltare a societății. 

Inovaţia şi creativitatea sunt acele resurse intelectuale inepuizabile de care depinde prosperitatea noastră actuală şi cea viitoare. Invențiile oferă un imbold nemaiîntâlnit progresului omenirii, dând formă nevoilor. Acestea îmbunătățesc viața de zi cu zi, creează valoare economică, generează locuri de muncă și chiar salvează vieți. Iar inventatorii şi raţionalizatorii pe care îi onorăm astăzi contribuie imens la avansarea tehnologiei. Republica Moldova dispune de un bogat potențial uman, care contribuie efectiv la relansarea economiei și care merită toată aprecierea, susținerea și stimularea din partea statului și a întregii societăți. 

În numele colectivului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, vreau să adresez tuturor inventatorilor și raționalizatorilor sincere felicitări, urări de sănătate, dorindu-le realizări frumoase în activitatea de cercetare, inovare și raționalizare, iar rezultatele să fie implementate cu succes în diverse domenii ale economiei. Nu încetați să împingeți limitele cunoaşterii. Să aveți parte de inspiraţie, idei inovatoare, invenții remarcabile și apreciere din partea societății.