În actualul contextul generat de pandemia COVID-19, VictoriaBank a anunțat o serie de acțiuni pentru clienți. Mai exact:

  • pentru clienții persoane fizice cu credite de nevoi persoane și imobiliare care sunt afectați în mod tranzitoriu de pandemia COVID-19 și care solicită în mod direct măsuri de sprijin, putem aplica amânarea plații ratelor până la 3 luni; 
  • pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durată prin circumstanțe cu pierderea locului de muncă sau probleme de sănătate, se va încerca să fie găsită o soluția reeșalonării creditului pentru fiecare caz în parte.

Astfel, clienții băncii, contractanți ai creditelor la conturi curente, vor avea posibilitatea de a amâna plățile aferente creditelor, la solicitare.

Ce presupune amânare plății ratelor?

Amânarea ratelor aferente creditului până la 3 luni înseamnă redistribuirea acestora pentru restul perioadei de creditare, începând din iunie si până la scadență, majorându-se astfel tranșa lunară de plată. Scadența finală nu va fi modificată și nu se va aplica vreun comision de modificare a condițiilor contractuale.

Amânarea tuturor sumelor de plată se va efectua până la data de 31 mai 2020. Rambursările pentru aceste luni vor începe cu luna iunie 2020. De amânare pot beneficia doar clienți ale căror credite nu înregistrează restanțe mai mari de 30 de zile, inclusiv la data cererii.

Cum poate fi depusă cererea de amânare a ratelor creditului?

Clienții Victoriabank pot depune o cerere de amânare a creditului prin 2 modalități:

  • Fără prezența la bancă. Prin e-mail Clienții care sunt în carantină, autoizolare sau din alte motive nu pot să se prezinte la unitățile băncii, pot transmite cererea la adresa de email - AmanarePlati.Credite@vb.md.
  • Cu prezența la unitățile băncii. Clientul poate completa cererea la orice unitate bancară Victoriabank, prezentând buletinul de identitate.

Decizia băncii cu referire la amânarea plății creditului va fi comunicată clientului prin e-mail în aproximativ 3 zile de la data depunerii cererii, la care va fi atașat și noul grafic de rambursare a creditului.

Pot beneficia de amânare de plați clienții a căror credite nu înregistrează restanțe mai mari de 30 zile, inclusiv, la data cererii. Clienții care înregistrează restanțe mai mari de 30 zile se vor adresa suplimentar pentru detalii.