Consiliul Uniunii Avocaților (UAM) a anulat în ședința din 13 octombrie Hotărârea Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din 2 octombrie, dar și trei hotărâri proprii privind componența Comisiei Speciale și unele condiții de desfășurare ale concursului de selectare a membrilor Comisiei de licențiere.

Potrivit Hotărârii, procedura de desfășurare a concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat a fost viciată, concursul fiind desfășurat cu încălcarea prevederilor Legii cu privire la avocatură, Statutului profesiei de avocat și Regulamentului UAM.

Mai exact, ar fi fost admise următoarele încălcări:

 • Convocarea Comisiei speciale în primă ședință, cu depășirea termenului stabilit de Consiliul UAM. Consiliul notează că, convocarea a fost nelegală.
 • Votarea candidaturilor membrilor Comsiei de licențiere prin vot secret cu buletine/liste fără a indica cui aparțin și fără a comunica celorlalți membri ai comisiei opțiunea de vot a fiecărui membru al Comisiei.
 • Lipsa evaluării fiecări candidat în parte prin prisma întrunirii criteriilor determinate la art. 38 din Regulamentul UAM.
 • Neinformarea tuturor candidaților la funcția de membru al Comisiei de licențiere cu privire la data și ora desfășurării interviului. Pe pagina UAM nu a fost plasat anunțul privind desfășurarea concursului și interviului.
 • 7 din cei 11 candidați selectați în Comisia de licențiere nu au participat la interviu, nu au fost audiați prin teleconferință și nici nu au prezentat în scris Comisiei speciale motivele pentru care candidează. Prin contrast, din 20 de avocați participanți la interviu, doar 4 au fost selectați de Comisia specială.
 • Alegerea unui candidat fără vechime neîntreruptă de 5 ani în profesia de avocat.
 • Alegerea unui candidat vizat într-o cauză penală.
 • Lipsa votului pentru întreaga componență a Comisiei.
 • Omiterea desfășurării procedurii de vot pentru alegerea supleanților

Consiliul notează în Hotărârea de anulare a rezultatelor concursului că acesta nu a fost veritabil, fiind desfășurat cu vicii de procedură și legalitate.

Precizăm că, la concursul desfășurat au fost înregistrați 37 de candidați, iar potrivit deciziei Comisiei speciale, pentru accederea în calitate de membru în Comisia de licențiere, aceștia urmau a fi supuși interviului. La interviu s-au prezentat doar 20 de candidați, iar 17 nu s-au prezentat. Alți trei candidați s-au retras din concurs.

Căștigători ai concursului au fost desemnați:

Profesori titulari de drept:

 • Artur Airapetean – 8 voturi
 • Vitalie Rusu – 6 voturi (nu s-a prezentat la interviu)
 • Marcela Marița – 5 interviuri (nu s-a prezentat la interviu)

Avocați:

 • Viorel Grajdan – 8 voturi (nu s-a prezentat la interviu)
 • Carolina Catan - 8 voturi
 • Lucian Rogac – 7 voturi (nu s-a prezentat la interviu)
 • Eugeniu Tetelea – 7 voturi
 • Grigore Chiriacov – 6 voturi (nu s-a prezentat la interviu)
 • Efimia Bandalac - 6 voturi (nu s-a prezentat la interviu)
 • Igor Spînu - 6 voturi (nu s-a prezentat la interviu)
 • Veronica Mihailov-Moraru – 4 voturi

Precizăm căm din Comisia specială pentru organizarea concursului pentru alegerea membrilor Comisiei delicențiere au făcut parte 11 avocați cu experiență de peste 20 de ani:

 • Alexandru Iurașco
 • Elic Dlujanschi
 • Anatolie Ceachir
 • Efim Belous
 • Nicolae Malanciuc
 • Boris Onica
 • Serghei Covalenco
 • Gheorghe Amihalachioaie
 • Nicolae Buzu
 • Vasile Rîhlea
 • Feodosia Tîșic

În calitate de membri supleanți ai aceleeași Comisii au fost numiți:

 • Maria Iarovoi
 • Ana Constantinov
 • Oleg Eni
 • Ana Negura

Președinte al Comisiei a fost Gheorghe Amihalachioaie.

Potrivit prevederilor legale, Comisia de licențiere a profesiei de avocat este compusă din 11 membri, aleși în bază de concurs, dintre care 8 sunt avocați cu o vechime în profesie de cel puțin 5 ani, iar trei sunt profesori de drept.

Decizia integrală privind alegerea membrilor Comisie de licențiere poate fi consultată aici.