La sfârșitul anului trecut, profitul obținut de băncile comerciale din Moldova a fost de 2,3 miliarde lei, adică cu 55,5% sau 805,9 milioane lei mai mult decât în anul 2018. Datele au fost publicate, recent, de Banca Națională a Moldovei.

Veniturile totale au constituit 7,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi au costituit 60,4% , adică 4,5 miliarde lei, iar veniturile neaferente dobânzilor, 39,6% sau 2,9 miliarde lei. Totodată, cheltuielile totale au constituit 5,2 miliarde lei, dintre care:

  • cheltuielile cu dobânzile, 26,8%  sau 1,4 miliarde lei;
  • cheltuielile neaferente dobânzilor, 73,2% sau 3,8 miliarde lei.

Majorarea profitului a fost determinată, în mare parte, de majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 12,6% sau cu 330,4 milioane lei. Concomitent, s-au majorat și veniturile din dobânzi cu 4,7% sau 204,4 milioane lei ca urmare a majorării portofoliului de credite.

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 4,3% sau cu 62,2 milioane lei. Cheltuielile neaferente dobânzilor s-au micșorat cu 5,2% sau 208,9 mil. lei ca urmare a diminuării deprecierii la activele financiare și activele nefinanciare, concomitent cu majorarea amortizării la imobilizările corporale, a cheltuielilor privind onorariile și comisioanele și a cheltuielilor administrative.

La sfârșitul anului trecut, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,5% şi respectiv 14,6%, fiind în creștere cu 0,8 p.p. și, respectiv, cu 4,3 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.