La sfârșitul lunii iunie, profitul pe sistemul bancar a însumat 654,9 milioane lei, micșorându-se cu 43,1% sau 496,4 milioane lei comparativ cu perioada similară a anului precedent. Datele au fost publicate, recent, de Banca Națională a Moldovei. Micșorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 36,6% sau 616,4 milioane lei. Preponderent ca urmare a majorării deprecierii la activele financiare.

Concomitent, s-au majorat și cheltuielile cu dobânzile cu 2,4% sau cu 16,1 milioane lei. Totodată, a fost înregistrată majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 11,2% sau 152,2 milioane lei. Veniturile din dobânzi s-au micșorat cu 0,7% sau cu 16,1 milioane lei, ca urmare a micșorării ratei medii la credite în monedă națională de la 8,08% până la 7,91%.

Veniturile totale au constituit 3,7 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 136,1 milioane lei sau 3,9%. În structura veniturilor din dobânzi ocupă o pondere de 58,6% sau 2,1 miliarde lei, iar veniturile neaferente dobânzilor, 41,4% sau 1,5 miliarde lei. Concomitent, cheltuielile totale au constituit 3 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 632,5 milioane lei sau 26,7%.

Cheltuielile cu dobânzile au constituit 23,2% din totalul cheltuielilor sau 0,7 miliarde lei, iar cheltuielile neaferente dobânzilor, 76,8% din totalul cheltuielilor, adică 2,3 miliarde lei.

După primul semestru, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,4% şi, respectiv, 7,8%, fiind în descreștere cu 1,1 p.p. și, respectiv, cu 6,8 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.