În perioada ianuarie – iunie, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 34,9 miliarde lei, fiind în creștere cu 5,9 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 38,2 miliarde lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,7 miliarde lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,3 miliarde lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 9,6 miliarde lei. Datele au fost publicate de Ministerul Finanțelor.

Veniturile bugetului de stat în primele șase luni ale anului au constituit 21,5 miliarde lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut acestea s-au majorat  cu 4 miliarde lei. 

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 9,6 miliarde lei, cu 1,5 miliarde lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 12,6 miliarde lei, fiind în creștere cu 2,7 miliarde lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 26,3 miliarde lei, mai mult cu 4 miliarde lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 4,8 miliarde lei și este la același nivel cu perioada similară a anului precedent. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 5,9 miliarde lei.

Ministerul Finanțelor mai spune că instituția a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie-iunie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, prioritar sunt onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și  achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, potrivit autorității, nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților.