La mijlocul acestui an, profitul în sistemul bancar a însumat 941,7 milioane lei, majorându-se cu 34% (238,9 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), majorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 15,4% (232,9 milioane lei), preponderent, ca urmare a majorării veniturilor din onorarii și comisioane. Totodată, s-au majorat veniturile din dobânzi cu 8,5% (181,6 milioane lei).

În același timp, a fost înregistrată diminuarea cheltuielilor cu dobânzile cu 13,9% (96,9 milioane lei), ca urmare a micșorării ratei medii la depozitele în moneda națională de la 4,39% până la 3,7% și respectiv în valută  de la 0,88% până la 0,56%. Cheltuielile neaferente dobânzilor s-au majorat cu 12,1% (272,6 milioane lei), în principal, ca urmare a majorării cheltuielilor administrative.

Veniturile totale au constituit 4,1 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 414,6 milioane lei (11,3%), dintre care veniturile din dobânzi au constituit 57,1% (2,3 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 42,9% (1,7 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 3,1 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 175,7 milioane lei (6%). Cheltuielile cu dobânzile au constituit 19,2% (599,3 milioane lei) din totalul cheltuielilor, iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 80,8% (2,5 miliarde lei) din totalul cheltuielilor.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,7% şi, respectiv, 10,2%, fiind în creștere cu 0,2 p.p. și, respectiv, cu 1,5 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.