Parlamentul a decis astăzi ca va exista o nouă modalitate de indexare a venitului lunar minim garantat de stat (VLMG). Inițiativa legislativă înregistrată în data de 17 martie a fost votată de deputați în două lecturi.

Potrivit documentului, venitul lunar minim garantat se va indexa de două ori în fiecare an: în data de 1 aprilie şi în data de 1 octombrie. Pentru prima indexare din an, coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani. La indexarea din 1 octombrie se va aplica rata inflaţiei înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se va stabili de către Guvern. Noile reguli urmează să intre în vigoare în data de 1 aprilie 2021.

Venitul lunar minim garantat este utilizat la calcularea dreptului la ajutor social. Potrivit autorilor proiectului, indexarea în baza creșterii indicelui prețului de consum asigură ajustarea mărimii VLMG reieșind din schimbările nivelului general al prețurilor la produsele și serviciile procurate pentru consum de către gospodăriile populației din țară.

Conform prevederilor aplicate până acum, la 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării. Potrivit datelor statistice, rata inflației la sfârșitul semestrului II al anului 2020 a înregistrat o valoare negativă de -0,68%. Deputații au propus să se ia în considerare media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani, care constituie 3,89%.

În cazul indexării din data de 1 octombrie se va aplica, în continuare, rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Conform estimărilor indicatorilor macroeconomici, prezentate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, rata inflației în primul semestru al anului 2021 va constitui 3,2%.

În prezent, venitul lunar minim garantat utilizat la stabilirea dreptului la ajutor social constituie 1.107 lei. Acesta a fost indexat, ultima data, în data de 1 aprilie 2020.

Cheltuielile necesare pentru aplicarea noilor reguli din 1 aprilie sunt în sumă de circa 24,2 milioane lei.