Procurorii care vor dori să devină membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) vor trebui să aibă cel puțin trei ani de activitate în funcția de procuror. Condiția este impusă printr-un proiect de lege care urmează să fie adoptat în cadrul ședinței Parlamentului din data de 13 august.

Astfel,  CSP va anunța data convocării ședinței cu cel puțin două luni înainte de data ședinței, iar participarea la Adunarea Generală poate avea loc și prin teleconferință, fapt ce asigură posibilitatea participării la ședință și în cazuri extraordinare, cum ar fi pandemia. De asemenea, proiectul prevede publicarea hotărârilor Adunării Generale a Procurorilor pe paginile web în aceeași zi.

Candidații la funcția de membru al CSP depun dosarele de participare în adresa Consiliului cu cel puțin patru săptămâni până la data desfășurării Adunării Generale a Procurorilor și au posibilitatea de a desfășura o campanie de promovare, procurorii șefi facilitând întâlnirile candidaților cu procurorii, iar la solicitare, candidatul va putea beneficia de reducerea cu 50% a sarcinii de muncă pe perioada campaniei. Desfășurarea campaniei va asigura o alegere mai informată în cadrul Adunării Generale a Procurorilor.

Proiectul introduce și anumite cerințe față de candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul procurorilor.  Respectiv, poate fi ales candidatul care are o vechime în funcție de procuror de cel puțin trei ani efectiv lucrați și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani. Dosarul candidatului va trebui să conțină curriculum vitae, scrisoarea de motivare și platforma care va conține principalele obiective pe care le va urmări dacă va fi ales membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Dacă candidatul nu întrunește condițiile impuse, a depus dosarul tardiv sau dosarul nu este complet, Consiliul Superior al Procurorilor exclude din concurs candidatul respectiv.

Ca urmare a acestor modificări, Consiliul Superior al Procurorilor va trebui să modifice regulamentul Adunării Generale a Procurorilor pentru a fi în concordanță cu prezenta lege, până la anunțarea datei Adunării Generale la care vor fi aleși următorii procurori membri ai Consiliul Superior al Procurorilor.