Serviciul Vamal își îmbunătățește și simplifică mecanismul de vămuire a trimiterilor poștale internaționale prin intermediul cărora sunt livrate diverse bunuri. Până la sfârșitul acestui an, instituția va implementa un modul specializat, destinat procesării prealabile a coletelor transmise prin poșta rapidă.

Noul sistem va fi oferit prin intermediul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, cu susținerea căruia sunt derulate o serie de proiecte de modernizare a activității autorității vamale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a Directorului Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cu Directorul Programului, Douglas Muir.

Potrivit celor discutate, noul modul va fi integrat în noua versiune a softului aplicativ ”Asycuda World” și va avea la bază schimbul de date dintre organul vamal și operatorii poștali. Acest lucru va permite profilarea potențialelor riscuri de fraudare și emiterea unei decizii până să ajungă coletul la oficiul poștal de destinație. Astfel, noua procedură de control va exclude eventualele fraude, va simplifica formalitățile de vămuire, iar acordarea liberului de vamă se va realiza într-un timp mai scurt.

În Cadrul discuțiilor, șeful Vămii a menționat și despre noua versiune a aplicației TIR-EPD, implementată cu suportul Programului USAID. Modulul este funcțional din data de 18 mai curent și le permite transportatorilor de mărfuri, sub acoperirea Carnetului TIR, să depună declarații prealabile de tranzit, economisindu-le astfel timp și resurse.

Tot cu sprijinul Programului USAID, instituția planifică implementarea unui sistem de programare a trecerii frontierei de către autocamioane, precum și lansarea Portalului Informațional Comercial (en. Trade Informational Portal) -  o platformă interactivă care va conține toate informațiile necesare unui agent economic implicat în comerțul extern.

Asistența Programului USAID se extinde și asupra proiectului de modernizare a paginii web a Serviciului Vamal, precum și a Centrului Unic de Apel.

Un alt domeniu sprijinit de Programul USAID vizează promovarea conceptului AEO (Agenți Economici Autorizați). Beneficiile acestui statut vor fi aduse la cunoștința mediului de afaceri prin intermediul unei ample campanii de promovare, care va fi inițiată în viitorul apropiat cu susținerea Programului.

De asemenea, părțile intenționează să extindă studiul privind coridoarele comerciale, astfel încât evaluarea să vizeze și partea română. În acest context, s-a convenit asupra necesității organizării unei întrevederi cu reprezentanții agențiilor vamale și de frontieră din România pentru a se identifica o modalitate eficientă de sincronizare a acțiunilor de vămuire și control.