Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a decis înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare deținute de trei companii din Republica Moldova. Deciziile au fost luate la ultima reuniune.

Astfel, valoarea nominală a unei acțiuni ordinare nominative SA ”GRUPA FINANCIARĂ” a fost majorată de la 10 lei la 14 lei. Totodată, capitalul social al companiei a fost majorat cu 176 mii lei și va constitui 616 mii lei, divizat în 1.650 acțiuni ordinare nominative de clasa I.

În același timp, valoarea nominală a unei acțiuni ordinare nominative SA ”ENERGOCOM” a crescut de la 100 lei la 1.000 lei. Capitalul social al întreprinderii a fost majorat cu 900 mii lei și va constitui un milion de lei, divizat în 1.000 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1.000 lei.

Cea de-a treia majorare înregistrată vizează SA ”IUGINTERTRANS”. Majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative a companiei a fost de la 20 lei la 1.000 lei. La fel, capitalul social al entității a fost majorat cu 1,617 milioane lei și va constitui 1,65 milioane lei, divizat în 1.650 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1.000 lei.

În toate trei cazuri, majorarea a fost făcută din contul capitalului propriu.