Biroul Național de Statistică a informat că în anul 2020 au fost executate lucrări de construcții în valoare de 15,1 miliarde lei, în creștere cu 11,8% (în prețuri comparabile) față de nivelul înregistrat în anul 2019.

Datele au fost precizate de către întreprinderile specializate în Construcții.

Pe elemente de structură a lucrărilor executate, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, a crescut volumul lucrărilor de construcții noi cu 8,7%, volumul lucrărilor de reparații capitale – cu 10,2% și volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente – cu 20,3%.

Din volumul total al lucrărilor executate în anul 2020, cea mai mare pondere revine lucrărilor de construcții noi, care a constituit 49,3%.

Pe obiecte de construcții, în anul 2020 față de anul 2019, a crescut volumul lucrărilor executate la clădirile rezidențiale cu 13,1% și la construcțiile inginerești cu 24,0%, iar volumul lucrărilor la clădirile nerezidențiale a scăzut cu 6,6%.