Împuternicirile de reprezentare pot fi oferite și online, fără a merge la notar și fără a achita bani pentru perfectarea procurilor. Totul datorită unui serviciu lansat de Agenția de Guvernare Electronică (AGE) chiar în această săptămâna. Despre cum poate fi accesat noua platformă și la ce aspecte trebuie să atragem atenția când împuternicim pe cineva să ne reprezinte am discutat cu Vadim Vintilă, jurisconsult în cadrul Agenției.

Dl Vintilă, se spune că inteligența artificială și tehnologia se dezvoltă mult mai rapid decât cadrul legal. În Republica Moldova, reușim să asigurăm o reglementare complexă pe acest segment?

Vadim Vintilă: Cu siguranță că au dreptate și, în principiu, așa e corect să fie. Doar că dezvoltarea tehnologiilor, a inteligenței artificiale, a masivelor de date și a altor novații în domeniul tehnologiei informației urmează să se realizeze ținând cont de un set minim de reguli și cerințe de etică care vizează asigurarea transparenței, confidențialității datelor, protecției vieții private, securității cetățenilor, bunăstării sociale și ecologice etc. 

Dezvoltarea continuă a noilor tehnologii prezintă atât oportunități, cât și provocări pentru autoritățile publice. Guvernul împreună cu alte autorități cu atribuții în acest domeniu caută continuu să găsească un echilibru între maximizarea beneficiilor noului ecosistem IT și stabilirea unor reglementări adecvate, concepute pentru a preveni consecințele potențial negative generate de dezvoltarea sau utilizarea tehnologiilor informaționale. Un astfel de echilibru trebuie să optimizeze cadrul de reglementare, creând în același timp un mediu favorabil care să contribuie la inovație și investiții.

Cadrul normativ actual în domeniul tehnologiei informației cu siguranță necesită actualizat și adus în corespundere cu realitățile și provocările de moment. În acest sens, menționez că, în următoarele câteva luni, Agenția de Guvernare Electronică împreună cu Ministerul Economiei și Infrastructurii vor înainta spre aprobare un proiect al Codului digital sau al tehnologiei informației. În privința denumirii acestuia nu este încă o decizie definitivă. Totuși, cert este faptul că acest cod va avea rolul de a sistematiza și unifica reglementările din domeniul tehnologiei informației și de a le ajusta conform cerințelor actuale.

Care sunt etapele creării unui serviciu electronic guvernamental sau a unei platforme noi, de la idee până la lansare, și ce rol are aspectul juridic în acest proces?

Vadim Vintilă: În conformitate cu actele normative din domeniul tehnologiei informației, procesul de creare a unui sistem informațional automatizat (SIA) cuprinde două etape:

Modelarea conceptuală, scopul căreia constă în acordarea modelului (viziunii generale) sistemului software (sau a unui grup de sisteme interconectate), a funcțiilor îndeplinite de acesta, descrierii spațiului informațional și interacțiunile cu alte SIA externe;

Reglementarea modului de funcționare a unui SIA, prin stabilirea formei de organizare și a conținutului informațional al viitorului sistem, a soluției informatice, a drepturilor și obligațiilor subiecților, a raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării sistemului.

Având în vedere că atât instituirea unui SIA, cât și aprobarea conceptului și a regulamentului de funcționare al acestuia se aprobă printr-o hotărâre de Guvern, elaborarea și promovarea respectivelor documente sunt realizate de către responsabilii de domeniu juridic din cadrul autorităților publice.

Agenția de Guvernare Electronică a lansat, recent, un nou produs - Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower). Ce reprezintă acest produs și cui îi este destinat?

Vadim Vintilă: Serviciul MPower este destinat în egală măsură cetățenilor, mediului de afaceri și autorităților publice. Prin intermediul acestui serviciu, subiecții menționați au posibilitatea de a acorda împuterniciri de reprezentare, într-un mod complet autonom și gratuit, unor persoane ce vor acționa în numele lor pentru obținerea unui serviciu public și, în perspectivă, chiar și privat.

La modul practic, ce pași vor trebui urmați pentru a fi acordate împuterniciri de reprezentare prin intermediul MPower?

Vadim Vintilă: În prezent, principiile de User Experience sunt extrem de importante pentru succesul unui serviciu electronic. Este important ca utilizatorii să aibă o experiență cât mai simplă și atractivă în accesarea acestor servicii. De aceea, serviciul MPower a fost implementat având la bază conceptul de user-friendly, urmărind scopul de a facilita navigarea și utilizarea acestui sistem. Acest fapt permite, după cum am menționat anterior, acordarea într-un mod autonom a împuternicirii de reprezentare, fără intervenția și asistența din partea unei terțe persoane.

Pentru a putea acorda o împuternicire de reprezentare o persoană are nevoie de acces la internet și o semnătură electronică calificată, eliberată de un prestator de servicii de încredere, acreditat în Republica Moldova.

Accesul și procesul de autentificare în sistem se realizează prin intermediul portalului web mpower.gov.md. Un aspect destul de important, care simplifică vizibil accesibilitatea la acest serviciu, îl reprezintă accesul automatizat la sistem pentru utilizatori, în urma autentificării prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). Totodată, SIA ”MPower” realizează identificarea automatizată a administratorului persoanei juridice, conform datelor din Registrul de stat al unităților de drept. Aceste caracteristici ale serviciului MPower permit utilizatorilor accesarea și utilizarea acestuia, fără necesitatea unei interacțiuni prealabile cu autoritățile publice sau depunerea unei solicitări.

După autentificarea în sistem, utilizatorii selectează opțiunea ”împuternicire nouă”, care îi direcționează către fereastra unde urmează a fi completate câteva câmpuri, ce conțin informații referitoare la componentele de bază ale unei împuterniciri de reprezentare. Componentele obligatorii pentru valabilitatea unei împuterniciri fiind: datele reprezentatului, datele reprezentantului, obiectul împuternicirii de reprezentare și termenul de valabilitate a acesteia. Referitor la obiectul împuternicirii de reprezentare, necesită a fi precizat faptul că pentru a preveni unele erori și pentru a simplifica procesul de acordare a împuternicirilor, utilizatorii vor avea la dispoziție o serie de tipuri de împuterniciri, predefinite și reutilizabile în procesul de acordare a împuternicirilor de reprezentare. După completarea acestor date, reprezentatul va fi direcționat către serviciul guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) pentru semnarea împuternicirii de reprezentare.

Imediat după semnare, împuternicirea este valabilă și poate fi utilizată de către reprezentant pentru a acționa în numele reprezentatului.

Persoanele aflate peste hotare pot folosi MPower?

Vadim Vintilă: Unul dintre grupurile țintă ale serviciilor publice electronice și implicit ale serviciului MPower îl constituie cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, fie pe o perioadă scurtă de timp, fie pe un termen îndelungat. Prin urmare, acest serviciu poate fi accesat din țară și din străinătate de orice persoană care dispune de o semnătură electronică calificată, eliberată de un prestator de servicii de încredere acreditat în Republica Moldova.

În viziunea noastră, acest serviciu va spori nivelul de accesare de către conaționalii noștri aflați în străinătate a serviciilor publice prestate de autoritățile din Republica Moldova.

Sunt cazuri în care împuternicirile oferite prin intermediul MPower nu vor putea fi luate în considerare? Care sunt acestea?

Vadim Vintilă: Dacă împuternicirile de reprezentare vor fi acordate și semnate corespunzător, acestea nu vor putea fi refuzate de către prestatorii de servicii cărora le vor fi prezentate. Pentru acceptarea împuternicirii de reprezentare este important ca aceasta să existe în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice și să fie valabilă la data prezentării. De asemenea, este necesar ca datele reprezentatului și ale reprezentantului, indicate în împuternicirea de reprezentare, să coincidă cu datele din actele lor de identitate.

Inițiativa va diminua veniturile notarilor care acum întocmesc aceste procuri contra cost? Ați discutat cu ei? Ce părere au despre noul serviciu?

Vadim Vintilă: Din start vreau să menționez că implementarea serviciului MPower nu urmărește diminuarea veniturilor notarilor sau ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova, dar are drept scop reducerea eforturilor financiare și de timp ale cetățenilor, precum și a eforturilor operaționale ale prestatorilor de servicii publice. De asemenea, utilizarea pe larg a acestui produs va contribui la atingerea unui deziderat mai vechi al Guvernului Republicii Moldova, cel de a reduce documentele pe suport de hârtie din procesele de lucru ale autorităților.

Un aspect important care necesită a fi menționat este faptul că prin intermediul serviciului MPower nu pot fi acordate împuterniciri de reprezentare pentru care legea impune forma autentică. Acordarea împuternicirilor de reprezentare pentru care legea stabilește expres necesitatea autentificării notariale (spre ex. semnarea unui contract de înstrăinare a unui bun imobil, semnarea unui contract de gaj a unui bun imobil, semnarea unui contract cu privire la transmiterea totală sau parțială a patrimoniului prezent, semnarea contractului de rentă etc.) nu se va realiza, cel puțin pentru moment, prin intermediul serviciului MPower.

Referitor la comunicarea cu notarii sau reprezentanții acestora, menționez că în ultima perioadă au fost organizate ședințe pe diverse platforme, iar reacțiile au fost diferite. Chiar dacă părerile acestora s-au împărțit, totuși, se poate afirma că ei au înțeles care sunt beneficiile acestui sistem și au menționat că susțin implementarea noilor soluții tehnice, inclusiv în domeniul lor activitate. Nu este exclus, pe termen mediu sau lung, după popularizarea acestui serviciu, împreună cu Ministerul Justiției, Camera Notarială din Republica Moldova și alți subiecți interesați, să purcedem la dezvoltarea SIA MPower prin includerea funcționalităților de autentificare electronică a împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (e-Notar).

Cât de deschise sunt autoritățile publice pentru noul sistem de verificare a împuternicirilor?

Vadim Vintilă: Până la această etapă nu am avut parte de impedimente din partea colegilor din alte autorități publice. Pornind de la etapa de conceptualizare a acestui sistem și până la lansarea acestuia am beneficiat de suport masiv, fapt pentru care le mulțumim.

După cum s-a văzut la evenimentul de lansare, au fost alături de noi colegii de la Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat și Poșta Moldovei. Există deschidere și din partea altor instituții în privința creării condițiilor pentru acordarea împuternicirilor de reprezentare prin intermediul serviciului MPower, cum ar fi Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină etc.

Pe lângă disponibilitatea autorităților publice și dorința lor de a participa activ la dezvoltarea serviciului MPower acestea au și obligația legală de a realiza aceste acțiuni. Hotărârea de Guvern nr. 375/2020, prin care a fost instituit serviciul MPower, stabilește obligația entităților guvernamentale de a utiliza serviciul respectiv și de a crea condițiile necesare pentru acordarea împuternicirilor de reprezentare de către beneficiarii serviciilor pe care acestea le prestează. Sper ca împreună să reușim să oferim posibilitate cetățenilor, precum și reprezentanților mediului de afaceri să acorde împuterniciri de reprezentare pentru toată gama de servicii publice prestate de entitățile guvernamentale.

Ce se va întâmpla dacă o instituție refuză să accepte împuternicirea acordată prin intermediul MPower?

Vadim Vintilă: După cum am menționat, Hotărârea de Guvern nr. 375/2020 prescrie un anumit comportament entităților guvernamentale. Până la etapa de acceptare a împuternicirilor de reprezentare acestea au obligația de a crea în serviciul MPower, individual sau cu suportul Agenției de Guvernare Electronică, tipuri de împuterniciri specifice serviciilor pe care le prestează. Aceste tipuri de împuterniciri sunt de fapt niște șabloane în baza cărora utilizatorii serviciului vor acorda împuternicirile de reprezentare. Astfel, în situația în care împuternicirea de reprezentare întrunește condițiile de formă stabilite și a fost creată în baza șablonului expus în serviciul MPower de către Agenția de Guvernare Electronică sau prestatorul de servicii, nimeni nu va putea refuza prestarea serviciului persoanei împuternicite.

Câți bani au fost cheltuiți pentru dezvoltarea platformei și din ce surse?

Vadim Vintilă: Implementarea proiectului în sensul dezvoltării și menținerii funcționalității SIA ”MPower” pentru primul an de implementare al sistemului este realizat din mijloacele Proiectului ”Modernizarea serviciilor guvernamentale”, iar costul este de aproximativ două milioane lei. Costurile anuale pentru administrarea SIA ”MPower” se estimează la circa 300 mii lei și vor fi acoperite din bugetul de stat.

Care sunt proiectele noi la care se lucrează în prezent la AGE și care merită să fie anunțate. La ce să se aștepte utilizatorii platformelor guvernamentale în următorii 2-3 ani?

Vadim Vintilă: Serviciile electronice create de Agenția de Guvernare Electronică se dezvoltă continuu. De aceea, ne putem aștepta și la alte noutăți, dar și la o utilizare mai largă a produselor noastre. Pe termen scurt se lucrează la lansarea Platformei guvernamentale de instruire la distanță (e-Learning) și a Portalului guvernamental al antreprenorului.

Pe termen mediu și lung, Agenția de Guvernare Electronică își propune să implementeze și alte soluții tehnice cum ar fi: serviciul guvernamental de livrare (MDelivery), sistemul informațional ”Registrul serviciilor publice”, posibilitatea stabilirii identității la distanță sau soluția ce ar permite semnarea electronică de la distanță a documentelor cu valoare juridică, fără utilizarea unui token sau drivere speciale.

Referitor la modul în care urmează să se dezvolte platformele guvernamentale în următorii 2-3 ani, în special cele destinate prestării serviciilor publice, consider că acestea ar trebui să permită obținerea serviciilor publice într-un mod complet autonom și fără asistență din partea personalului prestatorului de servicii. Modificând paradigma de prestare a serviciilor publice, prin oferirea posibilității cetățenilor de a obține un serviciu public, individual, într-un mod complet autonom, autoritățile și instituțiile publice își pot îndeplini mai bine obiectivele pe care le au, stimulând în același timp încrederea și angajamentul cetățenilor. În comparație cu sistemele informaționale tradiționale, portalurile, care sunt create având la bază conceptul de autoservire electronică, sunt mai ușor de întreținut, de actualizat și de integrat cu date și alte sisteme informaționale.

Un alt aspect de care urmează să se țină cont la implementarea sau dezvoltarea sistemelor informaționale de stat este oferirea posibilității utilizatorilor de a le accesa prin intermediul unor aplicații mobile. Una din marile provocări legate de implementarea agendei de e-Guvernare și dezvoltare a serviciilor publice electronice constituie asigurarea accesului larg al cetățenilor la soluțiile digitale dezvoltate. O listă lungă de obstacole precum lipsa de conexiune, accesul redus la dispozitive conectate la rețele de comunicații și nivelul scăzut de alfabetizare digitală reprezintă impedimente pentru multe din țările implicate în digitalizarea serviciilor publice. O soluție viabilă pentru diminuarea problematicii menționate ar fi utilizarea tehnologiilor mobile în procesul prestării serviciilor publice. Adoptarea tehnologiilor mobile pentru a ridica nivelul calității și accesibilității serviciilor publice poate contribui la îmbunătățirea performanțelor guvernamentale și la consolidarea binelui public.

Totuși, un element vital pentru popularizarea și extinderea numărului de utilizatori ai serviciilor electronice guvernamentale este sporirea accesibilității acestora, prin oferirea unor soluții simple și eficiente tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Având în vedere că accesul la serviciile electronice publice se realizează preponderent în regim autentificat, este imperios necesar ca marea majoritate a concetățenilor noștri din țară sau din străinătate să dispună de o identitate electronică și o semnătură electronică. În acest sens, consider că este necesar să creăm condiții necesare pentru semnarea electronică de la distanță a documentelor cu valoare juridică. Cu siguranță implementarea acestor soluții va avea un impact major asupra e-transformării guvernării și asupra sporirii calității serviciilor publice.