Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă consumatorilor, pentru un viitor financiar liniștit, de a înțelege un contract de împrumut înainte de a-l semna. De cele mai multe ori, astfel de contracte vin cu obligații care se vor răsfrânge pe parcursul mai multor luni sau ani, fapt pentru care clauzele contractuale vor putea avea un impact destul de semnificativ asupra stilului de trai.

Înainte de a semna un contract de credit este recomandabil să contactaţi mai multe instituţii de creditare şi să obţineţi mai multe oferte pentru a le putea studia cu atenţie şi pentru a putea lua hotărârea care corespunde cel mai bine nevoilor dumneavoastră şi, mai ales, situaţiei dumneavoastră financiare.

Nu sunteţi sigur că aţi obţinut toate informaţiile necesare? Ei bine, creditorul şi intermediarul de credit, după caz, trebuie să vă pună la dispoziţie informaţiile necesare luării unei decizii conștiente și responsabile.„

Legea privind contractele de credit pentru consumatori, care asigură protecţia intereselor economice ale consumatorilor prin crearea de condiţii echitabile pentru obţinerea creditelor de consum, precum şi prin stabilirea unor norme de comportament responsabil al creditorilor în acordarea creditelor pentru consumatori, stabilește că cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă imprimat pe hârtie sau pe un alt suport durabil, redactat într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune să se ofere următoarele informații:

 • tipul de credit;
 • numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului, precum şi, după caz, cele ale intermediarului de credit implicat;
 • valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;
 • durata contractului de credit;
 • în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia;
 • rata dobânzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a ratei dobânzii aferente creditului şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobânzii aferente creditului, precum şi termenele, procedurile şi condiţiile în care variază rata dobânzii aferente creditului; în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, se specifică informaţiile menţionate privind toate ratele aplicabile;
 • dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective;
 • suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobânzii aferente creditului;
 • unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operaţiunile de plată, cât şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată, atât pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;
 • dacă este cazul, informaţia privind obligativitatea consumatorului de a plăti taxe notariale la încheierea contractului de credit;
 • obligaţiile referitoare la încheierea unui contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o poliţă de asigurare, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract privind acest serviciu;
 • rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, mărimea penalităţilor aplicate în caz de neachitare;
 • o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
 • unde este cazul, garanţiile solicitate;
 • dreptul de revocare;
 • dreptul de rambursare anticipată, dacă acesta există, şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită;
 • dreptul consumatorului de a fi informat gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date realizate pentru evaluarea bonităţii sale;
 • dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu consumatorul;
 • dacă este cazul, termenul pe parcursul căruia informaţiile precontractuale au forţă obligatorie pentru creditor.

Adițional, la cerere, în plus faţă de informaţiile enunțate, consumatorului i se va furniza gratuit şi un exemplar din proiectul de contract de credit și explicaţii corespunzătoare, pentru a-i permite să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa financiară.