Autoritatea Aeronautică Civilă a solicitat executorului judecătoresc inițierea procedurii de executare, cu aplicarea măsurilor de asigurare, în adresa debitorului Avia Invest SRL care înregistrează o datorie de 22.348.958,94 lei. 

Mai exact, în perioada 2017-2019 Avia Invest SRL, compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău, a acumulat o datorie de peste 118 milioane lei față de Autoritatea Aeronautică Civilă. Datoria respectivă a fost formată în rezultatul neachitării pe parcursul a 18 luni a plăților pentru ”supravegherea și menținerea condițiilor de certificare a aerodromurilor*”.

Pentru a recupera datoria, au fost inițiate mai multe cauze civile în instanța de judecată, iar în data de 05 iulie.2019 între Autoritatea Aeronautică Civilă și Avia Invest SRL a fost încheiat un Contract de tranzacție. 

Prin Contractul respectiv, Avia Invest SRL s-a obligat să stingă datoria față de AAC prin plăți lunare, conform unui grafic agreat de comun acord. Pentru luna aprilie 2020, Avia Invest SRL avea obligația să transfere până la data de 30.04.2020 în bugetul de stat, la contul trezorerial al Autorității Aeronautice Civile, tranșa în valoare de 11.158.980,06 lei. Avia Invest SRL nu a achitat tranșa la data scadentă.

Astfel, în data de 1 mai 2020 suma datoriei restante, conform Contractului de tranzacție, constituie 22.348.958,94 lei.

Datoria a fost acumulată în perioada când Aeroportul Internațional Chișinău activa în condiții normale, cu un trafic de pasageri în creștere, iar sumele respective au fost colectate de către Avia Invest SRL, de la pasageri, pentru a fi transferate la bugetul de stat, dar au fost utilizate în alte scopuri. Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă atestă restanțe și la plățile curente, pentru taxele de supraveghere, pentru lunile februarie și martie, în valoare de peste 6 milioane lei.

Autoritatea Aeronautică Civilă susține că în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1 din 04.01.2013, cuantumul plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a aerodromurilor cod 4, a fost stabilit în mărime de 1,25 Euro/pasager la plecare şi la sosire. Plățile se transferă lunar de către agenții economici certificați pe contul curent al autorității Aeronautice Civile până la data de 25 a lunii imediat următoare.