Înregistrările video obținute pe camerele de corp din dotarea polițiștilor vor putea fi utilizate în procesele contravenționale și penale, iar în unele cazuri vor fi chiar și publicate online. Reglementările se conțin în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de supraveghere video portabil ”Camere de corp”, transmis Guvernului pentru examinare.

Astfel, înregistrările fixate de camerele de corp vor putea fi:

  • furnizate angajaților Poliției, autorităților judiciare, precum și autorităților de urmărire penală în cadrul procedurilor penale, cu scopul de a-și îndeplini sarcinile/atribuțiile de serviciu, doar cu acordul șefului Inspectoratului General al Poliției, în baza unor solicitări oficiale;
  • transmise, în baza unor acorduri relevante, pentru utilizare de către massmedia și, în cazuri excepționale, pot fi distribuite pe Internet exclusiv pentru prevenirea infracțiunilor și pentru a asigura securitatea națională și pentru a proteja interesele cetățeanului, societății și ale statului, cu condiția că avantajele pentru societate ale unui astfel de act au un impact pozitiv asupra intereselor cetățeanului, în acest caz:

a) imaginea persoanelor va fi blurată;

b) eliberarea oricărui material destinat vizualizării publice va fi coordonat cu șeful Inspectoratului General al Poliției.

  • în cazul în care este pornit procesul penal/contravențional, furnizarea înregistrărilor să efectuează cu respectarea strictă a prevederilor Codului de procedură penală/Codului contravențional, și a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal.

Accesul la înregistrări şi/sau la arhiva în care acestea sunt stocate se va efectua numai de către administratori și numai cu acordul scris al șefului Inspectoratului General al Poliției. Accesul pentru vizualizarea sau efectuarea copiilor la înregistrările stocate pe server va fi limitat și permis organelor de drept ale Republicii Moldova, doar în baza unui demers motivat, cu acordul șefului Inspectoratului General al Poliției, iar în cadrul unui proces penal, doar cu acordul prealabil al persoanei care efectuează urmărirea penală.

Posesorul/deținătorul sistemului va genera, zilnic, copiile de rezervă a bazei de date a Sistemului. În cazul incidentelor de securitate, posesorul/deținătorul Sistemului va intreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia și va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.