Unele prevederi din noul Cod administrativ, intrat în vigoare la 1 aprilie, urmează să fie verificate de magistrații de la Curtea Constituțională. Potrivit unei sesizări înregistrate recent, se solicită verificarea constituționalității art. 258 alin (2) și (3) din Codul administrativ.

Norma legală spune că:

  • procedurile de contencios administrativ atribuite înaintea intrării în vigoare a noului cod, prin legi speciale, în competența altor instanțe de judecată se vor transmite instanțelor competente conform prevederilor noului cod;
  • procedurile de contencios administrativ inițiate până la intrarea în vigoare a noului cod se vor examina în continuare, conform prevederilor noului cod. Prin derogare, admisibilitatea unei astfel de acțiuni în contenciosul administrativ se va face conform prevederilor în vigoare până la intrarea în vigoare a noului cod. Prevederile prezentului alineat se vor aplica corespunzător pentru procedurile de apel, de recurs și de contestare cu recurs a încheierilor judecătorești.  

Sesizarea a fost depusă ca urmare a unei cereri de chemare în judecată prin care s-a cerut constatarea încălcării dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului la asigurarea sănătății prin garantarea unei asistențe medicale calificare, acordate în conformitate cu exigențele medicinii moderne. Reclamantul a cerut recuperarea prejudiciului material în sumă de 600 mii de lei și a prejudiciului moral de peste 84 mii de lei. În sesizare se menționează că s-a solicitat accelerarea cauzei de contencios administrativ, însă magistrații au respins cererea, făcând referire la prevederile noului Cod administrativ.

Autorul sesizării spune că prevederile art. 258 alin (2) și (3) din noul Cod administrativ violează principiile statului de drept, egalității, respectării drepturilor și libertăților fundamentale și anume: dreptul judecării cauzei într-un termen rezonabil, dreptul fiecărui on de a-și cunoaște drepturile și îndatoriile.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.