Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  (UNEJ) a anunțat concurs de  selectare a reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

Potrivit anunțului, la funcţia de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

 • are reputație ireproșabilă;
 • nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;
 • desfășoară activitate pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii 3 ani;
 • deţine competenţă profesională;
 • nu are antecedente penale;
 • nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
 • nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani.

La funcţia de reprezentant al societăţii civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

 • are reputație ireproșabilă;
 • are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani cumulativ;
 • deține diploma de licență sau echivalentul acesteia;
 • nu are antecedente penale;
 • nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
 • nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani;
 • nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate.

Dosarele de participare la concurs se depun personal,  prin poştă sau prin  adresa electronică până în 25 noiembrie.    

Dosarele de participare la concurs trebuie să conţină:

 • cererea de participare la concurs și datele de contact;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare;
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar;
 • copia carnetului de muncă (după caz);
 • declarația pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

Mai multe detalii despre concurs găsiți pe pagina Uniunii.