Uniunea Naţională a Barourilor din România a aprobat Regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda asistentă juridică în drept românesc.

În cadrul examenului se vor verifica cunoștințele teoretice şi de practică a aplicării dreptului românesc prin susținerea unui examen scris și oral, după cum urmează:

Examen scris la materiile: - organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; - drept civil - drept procesual civil - drept penal - drept procesual penal.

Examen oral la: - drept civil; - drept penal; - cunoștințele de limbă română.

Examenul se va desfășura în zilele de 6 și 7 mai 2021, la sediul UNBR.

Taxa de înscriere la examen constituie 5000 lei.

La examen se pot înscrie persoanele care au obţinut, în prealabil, avizul conform al Comisiei Permanente a UNBR privind atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în barou şi au optat pentru susţinerea examenului.

Cererea pentru înscrierea la examen împreună cu dosarul de înscriere se va depune de candidat cu maxim 10 zile înainte de data examenului la sediul UNBR, însoţită de copia avizului conform eliberat de către UNBR.

Decizia UNBR poate fi consultată aici.