Un singur procuror a fost, anul trecut, eliberat din funcție din cauza abaterilor disciplinare. Potrivit Raportului de activitate al Colegiului de disciplină și etică, pe parcursul anului 2020 membrii acestuia s-au întrunit în 14 ședințe și au examinat în total 76 de proceduri disciplinare în privința a 50 de procurori cu adoptarea a 43 de hotărâri. Astfel, 25 de proceduri disciplinare au fost încetate sau sistate din cauza încetării raporturilor de muncă sau expirarea termenului de tragere la răspundere disciplinară.

Aproape jumătate dintre anchetele disciplinare vizează procurori care activează în cadrul Procuraturii Anticorupție. Aceștia sunt urmați de colegii lor de la PCCOCS și Procuratura municipiului Chișinău.

Totodată, Colegiul de disciplină și etică a aplicat următoarele sancțiuni disciplinare:

  • avertisment - 11;
  • mustrare - 5;
  • reducere a salariului - 1;
  • retrogradare din funcție - 0;
  • eliberare din funcția de procuror -1.

Legea cu privire la Procuratură prevede că, avertismentul constă în atenționarea, în formă scrisă, a procurorului asupra abaterii disciplinare comise și recomandarea făcută acestuia de a respecta pe viitor dispozițiile legale.

Mustrarea este o critică exprimată în formă scrisă privind faptele comise de procuror.

Reducerea salariului reprezintă micşorarea salariului lunar cu 15%–30% pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și 1 an şi se aplică cu începere din luna calendaristică ulterioară datei la care hotărârea privind cauza disciplinară a rămas irevocabilă.

Retrogradarea din funcție presupune transferul din funcția de procuror-șef într-o funcție de procuror sau transferul procurorului de la Procuratura Generală ori de la o procuratură specializată la o procuratură teritorială. Retrogradarea din funcție se face în baza hotărârii de sancționare, prin ordinul Procurorului General.

Eliberarea din funcția de procuror reprezintă încetarea atribuțiilor procurorului ca urmare a comiterii unei abateri disciplinare. Eliberarea din funcția de procuror pe baza hotărîrii de sancționare se face prin ordinul Procurorului General.

În temeiul hotărârii privind sancționarea cu eliberarea din funcție, imediat după pronunțarea acesteia, procurorul este înlăturat de drept de la exercitarea atribuțiilor de serviciu.