Încă doi procurori au obținut licența de avocat. Potrivit unei decizii a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, cinci persoane au fost admise recent în avocatură în baza art.10 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură. Este vorba despre doi procurori și trei doctori în drept.

Astfel, de dreptul de a profesa în calitate de avocat se va bucura adjunctul procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, Oficiul principal, Vitali Sibov, dar și colegul său Sergiu Croitor, procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Totodată, în baza acestor prevederi au mai fost admiși în breasla avocaților și doctorii în drept:

  • Anastasia Catan;
  • Alexandra Tighineanu;
  • Vasile Perederco.

La ședința Comisiei de licențiere s-a decis să fie amânată examinarea cererii fostei magistrate la Curtea de Apel Chișinău, Ludmila Ouș, care la fel intenționează să obțină licența de apărător.

Legea cu pivire la avocatură prevede că ”sunt scutite de efectuarea stagiului  profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului”.