Deputații vor dezbate în plenul Parlamentului modificările la peste 30 de articole din Codul Muncii. Raportul la proiectul respectiv de lege a fost aprobat de Comisia protecție socială, sănătate și familie.

Modificările propuse se referă, în special, la asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă și de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere remunerate, fapt care să fie prevăzut în contractele colective de muncă la nivel de unitate sau în contractele individuale de muncă.

De asemenea, este prevăzută garantarea menținerii locului de muncă și a salariului mediu în perioada examenelor medicale periodice, precum și scutirea angajaților de obligativitatea de a prezenta, la momentul angajării, a unor documente improprii pentru angajator.

Totodată, se propune asigurarea dreptului conducătorului unității de a transfera unele zile de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice acest drept i se oferă Guvernului.

Salariatul care intenționează să adopte un copil va avea dreptul să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 zile.

Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Confederația Națională a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor și Inspectoratul de Stat al Muncii.