Un polițist de patrulare a acționat în judecată Inspectoratul General al Poliției (IGP), solicitând acordarea simulărilor la salariu sub formă de 25% din sumele amenzilor încasate la bugetul de stat în urma documentării contravenţiilor.

Reclamantul, care activa în calitate de agent constatator al Serviciului documentare accidente rutiere al Secţiei supraveghere transport şi circulaţie rutiere a Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău, a invocat, în susținerea pretenției, prevederile hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne.

Inițial pretenția a fost înaintată IGP, însă instituția a refuzat acordarea stimulărilor, invocând că amenzile aplicate de către secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier al DP sunt virate la bugetul local, iar hotărârea invocată de reclamant stabilește că agenţii constatatori ai Poliţiei sunt stimulaţi din suma amenzilor încasate la bugetul de stat.

Nemulțumit de răspunsul autorității, agentul constatator s-a adresat în instanță. Acesta a considerat aplicarea prevederilor hotărârii de Guvern incorecte, dat fiind faptul că unii angajaţi din cadrul IGP al MAI, preferenţial beneficiază de aceste stimulări în mod discriminator faţă de angajaţii SDAR al SSTCR al DP mun. Chişinău a IGP al MAI, chiar dacă hotărârea nu prevede careva excepţii de acordare a stimulărilor pentru agenţii constatatori din cadrul IGP al MAI, ci se referă la toate subdiviziunile ce fac parte din IGP al MAI. Acesta a mai indicat că agenţii constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei urmează a fi remuneraţi prin aplicarea aceluiaşi sistem de stimulare, întrucât nu sunt responsabili de virarea amenzilor într-un anume buget, iar acordarea sporurilor salariale nu urmează a fi condiţionat de acest fapt.

Nici judecătorii nu au fost însă de partea reclamantului. Judecătorii din instanțele de la toate cele trei nivele au stabilit că amenzile aplicate de agentul constatator au fost virate nu la bugetul de stat, ci au fost transmise la bugetul local, astfel că pretențiile reclamantului sunt neîntemeiate.

Amintim că în 24 martie 2017 a intrat în vigoare o hotărâre de Guvern potrivit căreia angajații poliției, cu statut de agent constatator, vor beneficia de un adaos la salariu, la fiecare trei luni, în mărime de 25 la sută din suma amenzilor încasate la bugetul de stat aplicate de agentul constatator în rezultatul proceselor contravenționale irevocabile.

La curt timp, un deputat a solicitat Curții Constituționale să supună controlului constituționalității unele prevederi din această hotărâre, invocând că, articolul în care se spune că: ”Agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției al MAI care, prin examinarea contravențiilor, conform competențelor, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat sunt stimulați financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Inspectoratului General al Poliției. Procedura de stabilire a stimulărilor menționate se va efectua în baza unui regulament aprobat de Guvern”, contravine Constituției. Deputatul a invocat că, prin această normă, legiuitorul a decis să favorizeze una dintre categoriile de agenți constatatori prevăzută de Codul contravențional.

Sesizarea a fost însă respinsă ca inadmisibilă.