Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui nou seminar de instruire online destinat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 

Participanții vor fi instruiți cu privire la  criteriile de atribuire a contractului de achiziţii publice, regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, consultarea pieții, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieții în vederea pregătirii achiziției publice.

Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 15 aprilie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite accesul a maximum 100 de persoane).

Doritorii de a participa la seminarul de instruire se pot înregistra accesând acest link: https://forms.gle/L7Vp43sX4Vf7hoef7(link is external).