Președintele Uniunii Avocaților din Moldova, Emanoil Ploșnița, a refuzat să semneze hotărârea Consiliului UAM privind statele de personal pentru anul 2021, aprobată în data de 28 decembrie. Președintele spune că decizia nu este motivată și a fost emisă cu încălcarea prevederilor art. 37 lit. d), art. 39 lit n) din Legea cu privire la avocatură și art. 42 lit. d) și art. 43 alin. (7) din Statutul profesiei de avocat. Prin urmare, hotărârea a fost remisă Congresului pentru examinare.

La sfârșitul anului trecut, Consiliul UAM a aprobat statele de personal în cadrul Uniunii prin care salariile unor funcționari ar putea crește cu până la 3.000 de lei pe lună. În schimb, unii angajați ai UAM ar urma să rămână la leafa care au avut-o și până acum. Potrivit documentului, cea mai mare creștere urmează să fie aplicată secretarului general al Uniunii, + 3.000 lei, consilierului juridic, + 2.000 lei și secretarului comisiilor CED, CL și CC, + 1.000 lei. Cu 500 lei mai mult urmează să primească șeful secretariatului, contabilul șef, persoana responsabilă de comunicare și deridicătoarea. Administratorul blocului ar putea avea un salariu cu 200 lei mai mult. Ceilalți funcționari nu vor beneficia de majorări, potrivit deciziei Consiliului.

Președintele UAM spune că Congresul are atribuțiile de aprobare a bugetului anual și executarea bugetară, iar Consiliul aprobă statutul de funcții a secretariatului. În context, Emanoil Ploșnița menționează că în bugetul pentru anul 2020, Congresul a aprobat un buget total de 2.031.099 lei, ceea ce constituie 36,41 la sută din cheltuielile totale ale UAM. Pentru anul curent nu a fost aprobat, încă, bugetul, prin urmare se va activa conform bugetului aprobat pentru anul trecut, până la reuniunea Congresului.

În dispozitia semnată de președintele UAM se mai spune că secretarul general urmează să aibă un salariu de 13 mii lei lunar, iar majorarea a fost propusă în contextul delegării atribuțiilor în domeniul asigurării regimului secret și organizarea controlului permanent privind respectarea măsurilor de protecție a informațiilor atribuite la secretul de stat. Emanoil Ploșnița afirmă că noile atribuții presupune perfectarea dreptului de acces al avocaților la secretul de stat, care este o procedură tehnică și nu impune efort sau responsabilitate sporită. În anul 2020 au fost eliberate astfel de acte pentru 3-4 apărători.

La fel, potrivit președintelui UAM, nu este justificată majorarea salariului consilierului juridic și al secretarului comisiilor. Emanoil Ploșnița mai învinuiește Consiliului că decizia de majorare a salariilor este una selectivă. Potrivit acestuia, majorările aprobate ar presupune cheltuieli suplimentare în sumă de circa 150 mii lei anual.