Mediatorii au posibilitatea să participe la un nou program de formare profesională inițial. Acesta se va desfășura în luna iunie. Formatorii programului, care se va desfășura online sunt: Mihai Șleahtițchi, împreună cu echipa de formatori experimentaţi-psihologi, pedagogi, jurişti, specialiști în comunicare, mediatori practicieni. 

Programul va începe după completarea grupului de participanți și va cuprinde subiectele de bază:

 • esența, semnificațiile și tipologiile conflictelor;
 • sursele și efectele conflictelor;
 • stiluri și metode de soluționare a conflictelor;
 • medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor;
 • natura procesului de mediere;
 • scopul, principiile şi etapele procesului de mediere;
 • durata şi tehnicile procesului de mediere;
 • comunicare şi limbaje în activitatea mediatorului;
 • cadrul juridic general al procesului de mediere;
 • medierea în litigiile civile;
 • medierea în cauzele penale;
 • medierea în litigiile comerciale;
 • medierea în litigiile de familie;
 • medierea şcolară;
 • medierea cu implicarea minorilor delincvenţi;
 • acte perfectate în procesul de mediere;
 • gestionarea biroului de mediere;
 • personalitatea mediatorului;
 • etica şi deontologia profesională a mediatorului.

În baza Programului, mediatorul va putea desfăşura o activitate de liber-profesionist, compatibilă cu orice altă profesie, fie activa în cadrul unui birou de mediere (individual/asociat) ori organizații de mediere. Pentru semnarea Contractului individual de studii vor fi prezentate: cerere de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor, buletin de identitate (copie), diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie).

Programul cursurilor: zilnic, de la ora 17.30, iar sâmbăta de la ora 9.00. Durata cursurilor este de trei săptămâni. Cursurile sunt cu taxă. Doritorii trebuie să se înregistreze la e-mail-ul: : centrul.d.p.p@gmail.com

Tel. de contact: 0691 33 847; 0694 68 356

Centrul pentru Dezvoltare Personală şi Profesională (CDPP) este acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor.