Autoritățile urmează să lanseze un nou instrument digital pentru analiza cuprinzătoare a achizițiilor publice în sistemul MTender. Lansarea urmează să fie făcută mâine, în cadrul unui eveniment public desfășurat online.

Tot în cadrul evenimentului, vor fi prezentate cele mai bune practici internaționale privind monitorizarea și controlul în domeniul achizițiilor publice și modul în care acestea sunt aplicate în Republica Moldova. La fel, Ministerul Finanțelor spune că se va discuta și despre planurile de implementare a monitorizării electronice independente și a unui sistem automatizat al indicatorilor de risc a achizițiilor publice.

Potrivit autorităților, sectorul achizițiilor publice din Republica Moldova s-a dezvoltat dinamic în ultimii ani. Odată cu implementarea achizițiilor electronice, țara a sporit semnificativ transparența lor. Implementarea noilor tehnologii informaționale și digitalizarea achizițiilor publice, ne-a schimbat abordările în ceea ce privește gestionarea,  monitorizarea, auditul, analiza riscurilor și introducerea noilor cerințe relevante pentru durabilitatea și sustenabilitatea lor.

Sistemul electronic de achiziții publice MTender generează numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este pe deplin utilizat în Republica Moldova. Utilizarea datelor deschise în conformitate cu cele mai bune practici internaționale (Open Contracting Data Standard) face posibilă: 

  • dezvoltarea unor instrumente analitice complexe;
  • implementarea unui sistem automatizat de indicatori de risc care ajută la urmărirea faptelor sau la evaluarea riscurilor de corupție și coluziune;
  • ajută la identificarea utilizării ineficiente a surselor financiare sau, dimpotrivă, la găsirea și evaluarea celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice;
  • primirea expertizei în multe alte sarcini care au fost omise sau care au fost greu de rezolvat până la moment.

Persoanele care vor să participe la eveniment, pot afla mai multe detalii aici.