Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în rezultatul unui control al averii inițiat în martie 2020, a emis un act de constatare în privința unui fost deputat din Parlament care nu a reușit să justifice proveniența sumei totale de 2.947.659 lei.

Potrivit ANI, inspectorul de integritate a identificat prezența diferenței vădite de 2.268.248 lei, generată în perioada 9 decembrie 2014–31 iulie 2016, procurarea unui autoturism în valoare de 85.250 euro și de suplinirea bugetului familial cu mijloace financiare sub formă de depuneri în numerar la cont/card bancar.

În cadrul controlului s-a constatat și prezența unei diferențe substanțiale de 679.411 lei, generată în perioada 1 august 2016–11 martie 2020 de suplinirea bugetului familial cu mijloace financiare sub formă de depuneri în numerar la cont/card bancar.

În baza prevederilor legale, Autoritatea este în drept să depună o cerere în instanța de judecată în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate doar a sumei de 679.411 lei.

Fostul deputat a fost constatat și cu încălcări la capitolul declararea corectă și completă a averii și a intereselor personale, motiv pentru care urmează a fi sesizat și organul penal. Subiectul supus controlului nu a declarat veniturile de peste 600.000 lei sub formă de depunere mijloace bănești în numerar, două bunuri imobile locative deținute cu drept de abitație și folosință în perioada 2016-2020, autoturismul și calitățile de co-fondator al unor societăți cu răspundere limitată. Acesta a inclus date eronate despre active financiare disponibile în numerar.

Dacă actul de constatare va rămâne definitiv averea nejustificată va fi confiscată, iar subiectului i se va aplica interdicția de a exercita funcție publică sau de demnitate publică pe o perioadă de trei ani, având și obligația de a depune declarațiile rectificate, corectând omisiunile și erorile admise.

Actul emis este al 27-lea act de constatare în care inspectorii de integritate au identificat diferențe vădite sau substanțiale și al 23-lea caz prin care se va solicita confiscarea averii.