Un pachet de valori mobiliare de 56,67 la sută al SA Orange Moldova a fost tranzacționat în afara pieței reglementate și MTF. Potrivit informațiilor publicate de către Comisia Națională a Pieței Financiare, suma totală a tranzacției este de peste 310 milioane de lei. Reprezentanții Orange Moldova au precizat că, pentru a optimiza structura grupului, a avut loc fuziunea a două companii din cadrul Grupului Orange, dintre care una deținea cota majoritară de acțiuni, fapt pentru care a fost necesară și tranzacția pe intern.

Valorile mobiliare, în număr de 101.716.445, a fost vândute în cadrul unei singure tranzacții. Tipul tranzacției este ”succesiunea valorilor mobiliare în urma reorganizării sau lichidării persoanei juridice acționar”.

Compania Orange Moldova continuă să dețină cea mai importantă cotă de piaţă – de 64,28%, iar Moldcell şi Moldtelecom – cote de piaţă în mărime de 30,36% şi, respectiv, de 5,36%.

Potrivit Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, în afara pieţei reglementate sau MTF se înregistrează următoarele tipuri de tranzacţii cu valori mobiliare:

 • vânzare-cumpărare;
 • depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni; 
 • încheierea contractelor de donaţie între persoane fizice;
 • moştenire; 
 • vânzare-cumpărare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni şi art.27 alin.(8) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997);
 • răscumpărarea şi/sau achiziţionarea de către emitent a valorilor mobiliare proprii în condițiile art. 78 și art. 79 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
 • achiziționarea acțiunilor proprii în cazul reorganizării emitentului;
 • răscumpărarea acțiunilor obținute contra bonuri patrimoniale în condițiile art. 261 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
 • achiziţionarea sau retragerea obligatorie de către acţionarul majoritar a valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari în condițiile art. 30 și art. 31 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
 • succesiunea valorilor mobiliare în cazul reorganizării sau lichidării persoanei juridice acţionar; 
 • înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent în condițiile art. 13 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
 • executarea actelor judecătorești executorii, în cazul în care valorile mobiliare constituie obiectul material al litigiului; 
 • vânzare-cumpărare, schimb, consolidarea pachetelor de acţiuni, transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit, achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare, în condiţiile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 • transferurile valorilor mobiliare nesolicitate în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999;
 • transferurile rezultate din partajul bunurilor între soți în formă de valori mobiliare;
 • realizarea dreptului la gaj sub formă de valori mobiliare pentru valorile mobiliare care nu sunt admise pe piaţa reglementată și MTF;
 • tranzacții de înstrăinare a valorilor mobiliare nerealizate ca rezultat al expunerii la vânzare pe piața reglementată și în cadrul MTF conform Regulilor acestora pe parcursul unei perioade de cel puțin 30 de zile.