Un membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare nu a declarat venituri și active financiare în sumă totală de peste 6,2 milioane lei. O concluzie în acest sens a fost făcută de inspectorul de integritate în urma unui control al averii funcționarului.

În cadrul controlului, care a fost inițiat în ianuarie 2021 în baza unei sesizări, inspectorul de integritate a efectuat un control amplu asupra declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2018, 2019 și 2020. La capitolul venituri și active financiare au fost identificate mai multe neconformități admise de către subiect, ce cad sub incidența Codului penal al Republicii Moldova.

Mai exact, în anul 2018, membrul CNPF a omis să declare venitul în valoare de peste 350 mii de lei, obținut în urma înstrăinării cotei-părți din capitalul social al ÎM ”Vinăria Purcari” SRL, venitul în valoare de 20 mii lei obținut în urma înstrăinării automobilului avariat de marca Toyota Land Cruiser,  conturile bancare și activele financiare din băncile comerciale din Republica Moldova, în sumă de peste 2,5 milioane 500 lei.

În următorul an, la depunerea declarației de avere și interese personale, la fel, nu a inclus: dobânda obținută din gestionarea conturilor bancare, în mărime de peste 4,5 mii lei și nu a declarat conturile bancare în care se aflau active în mărime de 2,65 milioane lei. La fel și în declarația pentru anul 2020 au fost comise neconcordanțe. Subiectul nu și-a declarat dobânda obținută din gestionarea conturilor bancare în mărime de peste 8 mii de lei și activele bancare în sumă de circa 635 de mii de lei.

Inspectorul de integritate a sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova, care urmează să investigheze materialele.