Un deținut a obținut în instanță prejudicii morale de 60 de mii de lei după ce a acționat în judecată Ministerul Justiției şi Administrația Națională a Penitenciarelor cu privire la constatarea încălcării drepturilor prevăzute de art. 8 CEDO și repararea prejudiciului moral.

Mai exact, reclamantul s-a plâns că administrația Penitenciarului nr. 13 mun. Chișinău l-a sancționat disciplinar prin suspendarea dreptului la întrevederi de scurtă și lungă durată pe un termen de 3 luni.

Inițial, acesta a depus o plângere în adresa Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, prin care a solicitat anularea sancțiunii disciplinare emisă de administrația instituției de detenție, astfel contestând actele instituției care pun în executare hotărârea judecătorească de condamnare.

Instanța a admis plângerea condamnatului și a declarat nulă decizia administrației Penitenciarului nr. 13 Chișinău prin care condamnatului i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de suspendarea dreptului de întrevederi de scurtă și lungă durată pe un termen de 3 luni.

Ulterior, reclamantul s-a adresat în instanță invocând că decizia administrației constituie un act de violare a art. 8 CEDO, fiind încălcat dreptul condamnatului la întrevederi.

Acesta a mai menționat că fiind privat de dreptul său la întrevederi pe un termen de 3 luni, care își execută pedeapsa maximă, prin acțiunile ilegale ale administrației enitenciarului i-au fost cauzate prejudicii morale ireparabile, ”deoarece nu se face posibil a întoarce timpul înapoi pentru remedierea și survenirea circumstanțelor deja trecute, retrăirile impuse ilegal și pierderea din încrederea în legalitatea acțiunilor reprezentanților autorităților statului”.

Bărbatul a solicitat încasarea din contul statului a despăgubirii în mărime de 5.000 de euro cu titlu de compensație pentru prejudiciul material și moral cauzat prin violarea art. 8 CEDO în urma limitării drepturilor persoanei deținute la întrevederi cu persoanele apropiate.

Prima instanță a admis parțial acțiunea și a constatat încălcarea dreptului condamnatului garantat de art. 8 CEDO cauzat prin încălcarea dreptului la întrevedere. Judecătorii au dispus încasarea în beneficiul acestuia a prejudiciului moral în mărime de 60.000 de lei. În rest, acțiunea s-a respins ca neîntemeiată.

Ministerul Justiției a atacat decizia cu apel, iar instanța de apel a casat integral hotărârea instanței de fond și a pronunțat o nouă hotărâre prin care acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. În favoarea acestei soluții, judecătorii de la apel au indicat că, aplicarea sancțiunii în forma de suspendare a dreptului de a avea întrevederi pe o anumită perioadă se datorează comportamentului ilicit şi atitudinii neglijente a reclamantului, la care a fost depistat un telefon mobil de tip ceas.

Decizia instanței de apel a fost atacată cu recurs de către reclamant. Instanța supremă a decis să mențină decizia instanței de fond și să oblige statul la plata prejudiciului de 60.000 de lei în favoarea deținutului.