Un bărbat a acționat în judecată ÎM Orange Moldova SA cu privire la protecţia dreptului consumatorului şi încasarea prejudiciului cauzat.

Reclamantul a invocat că s-a adresat la un magazin ÎM Orange din orașul Floreşti cu scopul de a porta un număr de telefonie mobilă de la operatorul Unite la operatorul Orange.

Potrivit reclamantului, la depunerea cererii de portare i-a fost explicat că pentru a-i fi satisfăcută solicitarea, este nevoie să procure la preţ de 40 de lei, un alt număr temporar şi portarea va fi efectuată în cel mult 5 zile lucrătoare.

Reclamantul consderă că ”a fost impus” să procure un alt număr temporar, chiar dacă nu avea nevoie de el şi fără o solicitare din partea sa ca numărul să fie personalizat, respectiv să fie înregistrat pe numele lui în baza datelor din buletinul de identitate.

Bărbatul a indicat că, deşi compania trebuia să-i ofere gratuit o cartelă SIM pentru portarea numărului din reţeaua fostului operator către Orange, a fost ”presat psihologic” să procure numărul temporar sub pretextul că nu va fi îndeplinită portarea.

Ulterior, reclamantul ar fi ajuns la concluzia că nu este de acord cu condiţiile impuse de compania Orange la portare și a apelat la serviciul clienți, unde i s-a comunicat că este imposibilă returnarea numărului deoarece este personalizat. El însă nu ar fi solicitat acest lucru.

Bărbatul a menționat că s-a reîntors la magazine şi a depus o cerere scrisă de anulare a portării, solicitând totodată să-i fie anulat numărul temporar şi să-i fie restituită suma de  40 lei. Cererea de anulare a portării i-a fost acceptată, însă returnarea numărului temporar atribuit în schimbul sumei de 40 lei nu a fost acceptată.

Reclamantul s-a adresat și cu o cerere prealabilă către companie prin care a solicitat repetat, că numărul provizoriu oferit să fie restituit, depersonalizat şi să-i fie restituit prejudiciul material în sumă de 40 lei, precum şi prejudiciul moral în sumă de 1.000 lei.

Reclamantul ar fi primit pe poşta electronic doar un răspuns prin care compania ”Orange” și-a cer scuze pentru situaţia creată, însă problema lui a rămas nesoluţionată.

Astfel, reclamantul a considerat că i-a fost cauzat un prejudiciu moral enorm, ”simţindu-se înşelat, manipulat psihologic, intimidat, frustrat de schema ilegală pe care a creat-o compania ÎM Orange, fiind impus să umble pe drumuri pentru a-i restabili dreptul încălcat”, iar toate acestea i-au agravat starea de sănătate.

În cele din urmă, bărbatul s-a adresat în instanță.

Prima instanță a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată împotriva ÎM ”Orange Moldova” SA cu privire la protecția dreptului consumatorului și încasarea prejudiciului cauzat, iar instanța de apel a menținut decizia.

Pentru a decide astfel, instanțele au relevat în hotărârile lor că bărbatul în mod benevol a semnat cererea de portare, iar prin semnătura aplicată pe cererea de portare și suplimentul la aceasta, reclamantul a acceptat benevol toate condițiile propuse de ÎM ”Orange Moldova” SA, deoarece acestea sunt specificate și anume, care sunt condiţiile speciale de portare Orange, atât de pe cererea de portare a numărului mobil, cât şi de pe suplimentul la cererea menționată.

Mai mult, prin semnarea suplimentului anexat la cererea de portare a numărului mobil, consumatorul şi-a exprimat acordul la utilizarea numărului temporar până la portare, în caz contrar, procedura de portare Orange urma să fie efectuată fără acordarea unui număr temporar, iar faptul dat este indicat în condiţiile speciale anexate la cererea de portare semnată de reclamant.

Decizia instanței de apel a fost atacată cu recurs, reclamantul invocând că instanța de apel la emiterea deciziei contestate a comis erori care au dus la soluționarea greșită a cauzei, iar administrarea probelor a fost efectuată în mod arbitrar.

CSJ a respins recursul, invocând că argumentele acestuia nu permit identificarea omisiunilor sau erorilor care ar impune considerarea acestuia ca fiind admisibil. Judecătorii au mai arătat că argumentele bărbatului nu pot fi reținute prin prisma art. 432 al Codului de procedură civilă, în condițiile în care se insistă în mod exclusiv asupra reaprecierii circumstanțelor cauzei, în detrimentul evidențierii ilegalității soluției instanței de apel.

Decizia ultimei instanțe este irevocabilă.