Comisia pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților și-a anulat o decizie prin care a retras licența unui avocat în urma unei plângeri depuse de o client a acestuia.

Decizia a fost aprobată în baza unei cereri prealabile depuse de apărător, ca urmare a retragerii plângerii de către petiționara care l-a reclamat Comisie.

Femeia invocase că avocatul nu i-a acordat asistența juridică corespunzătoare și s-a angajat să o reprezinte în instanță fără a încheia contract de asistență juridică și mandat. Petiționara a mai indicat că a pierdut procesul în care urma să o reprezinte avocatul, fiind prejudiciată cu peste 30 de mii de lei.

În baza plângerii femeii, Comisia pentru etică și disciplină constatase că apărătorul a săvârșit abatere disciplinară gravă prin neîntocmirea contractului de asistență juridică cu petiționara și nici alte acte subsecvente relației client-avocat (mandat, onorariu). Comisia i-a mai imputat avocatului că nu a acordat asistența juridică corespunzătoare bunelor practici profesionale în materie juridică, normelor materiale și procedurale și de o conduită profesională corectă. Drept urmare, a decis să-i retragă licența.

La scurt timp, apărătorul vizat a depus cerere prealabilă solicitând anularea deciziei. Totodată, și femeia care a depus plângerea a decis să o retragă, indicând că nu mai are pretenții și că faptele menționate în plângere nu corespund adevărului. Aceasta a indicat că a avut totuși contract de asistență juridică cu avocatul. Copiile acestora au fost prezentate de apărător în cererea prealabilă.

În acestea circumstanțe, Comisia a constatat că nu mai există abateri de la normele legale în acțiunile și inacțiunile apărătorului și a decis să anuleze decizia de retragere a licenței.