Un avocat a fost sancționat cu avertizare de către Comisia pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților pentru că și-a făcut publicitate personală prin intermediul unei pagini de internet în scopul dobândirii clientelei.

Comisia a constatat că pagina apărătorului nu corespunde cerințelor legale cu privire la restricțiile de publicitate în profesia de avocat. Comisia a notat următoarele încălcări admise:

  • Nu a fost indicată forma de organizare a activității de avocat;
  • Prezența afirmației ”aveți șanse de câștig” în materialele video postate;
  • Sintagma ”De ce avocatul ***?”;
  • Informații distincte în diferite compartimente ale aceleiași pagini de internet: ”95% din clienți mă recomandă; 14 ani particip la judecăți; 11 de experință ca avocat” vs. ”14 ani de experință ca avocat; 20 de ani particip la judecăți; 97% din clienți mă recomandă;”
  • Plasarea materialelor video în care clienții recomandă avocatul, folosind expresii laudative la adresa acestuia;
  • Etc.

Comisia a constat că pagina deținută de avocat încalcă prevederile art. 65, alin. (7) din Statul profesiei de avocat ”anunţurile publicate în presa scrisă şi electronică, reflectă activitatea formelor de exercitare a profesiei, numele şi principalele domenii în care avocaţii îşi desfăşoară activitatea.”

Comisia a observat că publicitatea este personală a avocatului, nu a Cabinetului Avocatului, adică nu este indicată forma de organizare a profesiei de avocat, că publicitatea este laudativă, că nu este realizată cu demnitate și prudență. În publicitate, avocatul a folosit elemente comerciale (preț standard/ preț comercial), material promoțional (oferte și reduceri), rata de success, recomandarea clienților, descrieri neveridice, exagerate, neraționale, de natură să inducă în eroare clientul, ceea ce Comisia a calificat drept "procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii de clientelă".

În apărarea sa, avocatul a menționat că pagina a fost creată cu scopul de a informa oamenii despre anumite situații juridice, iar recenziile clienților nu au fost plasate în scop de publicitate sau atragere a clientele, ci pentru ca vizitatorii să aibă încredere în consultațiile oferite de el. De asemenea, apărătorul a indicat că nu și-a sporit numărul de clienți în urma publicității difuzate, iar prețurile au fost plasate în perioada stării de urgență în scopul obținerii mijloacelor financiare ”pentru supraviețuire în perioada pandemiei”.

Avocatul a mai delcarat Comisiei că pagina era administrată de un specialist IT, care plasa material fără a-i cere acordul.

După primirea notei de inițiere a procedurii disciplinare, acesta a șters publicitatea difuzată.

Comisia a calificat critic declarațiile apărătorului privind faptul că nu a atras clienți prin publicitatea difuzată și că nu a avut acest scop: "Dacă scopul avocatului nu a fost atins în măsura în care se aștepta dânsul, nu înseamnă că acesta nu a existat la momentul plasării și difuzării publicității".

Instituția notează în decizia sa pe marginea acestui caz că ”interdicțiile cu privire la publicitate în profesia de avocat au fost stabilite cu scopul ca profesiei de avocat să nu-I fie știrbită noblețea sa, deoarece există riscul ca instrumental publicității să impună autoritatea "celui mai mediatizat” și nu ”celui mai respectat și competent”.

În decizia de sancționare se mai menționează că avocatul nu se poate referi în publicitatea lui la rezultatele obținute sau numărul de cazuri gestionate, cifra de afaceri, rata de success, decât dacă i se cere furnizarea acestei informații pentru un studio comparat sau o procedură de premiere.

Comisia a stabilit în cazul avocatul vizat că acesta a acționat iresponsabil față de publicitatea difuzată și a admis procedee incompatibile cu demnitatea profesiei de avocat.

Apărătorul a fost sancționat doar cu avertizare pentru că a fost receptive, a comunicat cu Comisia, nu a mai avut abateri disciplinare, a manifestaa regret, și-a recunoscut iresponsabilitatea și și-a conștientizat fapta.

Decizia integrală a Comisiei poate fi accesată aici.