Un avocat care a solicitat anterior Comisiei pentru Etică și Disciplină ”să fie uitat pentru totdeauna”  a decis totuși să depună o cerere prealabilă împotriva deciziei Comisiei de a-i retrage licența. Mai mult, acesta a cerut despăgubiri morale de 1 milion de lei ”pentru aplicarea ilegală a sancțiunii disciplinare, lezarea reputației profesionale, a onoarei și demnității”.

În motivarea cererii prealabile de anulare a deciziei Comisiei de retragere a licenței, apărătorul a folosit un limbaj cu conținut de atac la persoană, jigniri, cuvinte obscene, amenințări etc., limbaj care a stat anterior la baza deciziei de retragere a licenței.

Având în vedere că cererea prealabilă nu a fost argumentată și a fost formulată cu limbaj indecent, Comisia a decis  să o respingă ca neîntemeiată și să mențină decizia anterioară.

Amintim că avocatul a rămas fără licență pentru existența unor abateri disclinare repetate, datorii la bugetul UAM de 1.400 de lei, mustrare și amendă stabilite anterior de Comisie. Avocatul vizat s-a mai remarcat prin modul în care redacta sesizările la Curtea Constituțională.

Decizia de retragere a licenței fost emisă urmare a unei sesizări în adresa Uniunii Avocaților, depuse de secretarul general a MAI, cu cerința intentării unui control referitor la acțiunile apărătorului în inteteresele unei femei. De asemenea, a existat și o sesizare a adjunctului Procurorului General cu cerința intentării unei proceduri disciplinare pe numele avocatului.

Potrivit sesizărilor, avocatul, prin plângerile adresate în interesele unei cliente, a utilizat la adresa instituțiilor procuraturii expresii necenzurate, indencente și ofensatoare, improprii retoricii unui apărător.

În referința solicitată anterior apărătorului, acesta a informat Comisia ”că nu mai este membru al UAM și că a părăsit Uniunea, că nicio lege din Republica Moldova nu-l obligă să fie membru al Uniunii, solicitând totodată ... să fie uitat pentru totdeauna”. Avocatul nu s-a prezentat la ședința Comisiei.

Comisia a stabilit că apărătorul a admis următoarele încălcări ale legii, eticii și disciplinei avocatului:

  • Avocatul a admis o abatere disciplinară în timpul exercitării activității de avocat în raport cu petiționarul, și anume prin comortamentul său exprimat prin scrierea cuvintelor injurioase, calificativele și expresiile făcute la adresa sistemului petiționarilor în parte, a manifestat o formă de exprimare neadmisă de etica avocațială.
  • Avocatul a ignorat îndatoririle legale și statutare de a se abține de la conduita dezonorantă în activitatea sa profesională și în expuneri a folosit cuvinte și expresii care lezează particianții la proces.
  • Avocatul nu s-a abținut de la o conduită care pune la îndoială reputația profesiei de avocat, onoarea și prestigiul corpului de avocați în ansamblu.

Pentru că la momentul examinării procedurii disciplinare avocatul înregistra datorii la bugetul Uniunii și mai avea sancțiuni disciplinare, Comisia a decis să-i retragă licența.