Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților a decis să retragă licența unui avocat, după ce o femeie s-a plâns că acesta nu i-a acordat asistența juridică corespunzătoare și s-a angajat să o reprezinte în instanță fără a încheia contract de asistență juridică și mandat.

Petiționara a mai indicat că a pierdut procesul în care urma să o reprezinte avocatul, fiind prejudiciată cu peste 30 de mii de lei.

Comisia pentru etică și disciplină a constatat că apărătorul a săvârșit abatere disciplinară gravă prin neîntocmirea contractului de asistență juridică cu petiționara și nici alte acte subsecvente relației client-avocat (mandat, onorariu), relațiile avocat-client fiind bazate doar pe procură. Totodată, în decizia Comisiei se menționează că petiționara nu a beneficiat din partea avocatului de asistența juridică corespunzătoare bunelor practici profesionale în materie juridică, normelor materiale și procedurale și de o conduită profesională corectă.

Comisia mai indică în Decizie că avocatul nu a consultat clientul în mod conștiincios și nu l-a informat cu diligență cu privire la evoluția cauzei ce i-a fost încredințată. Totodată, apărătorul nu a acționat cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei pe principiul folosirii profesiei în favoarea clientului.

În apărarea sa, avocatul a invocat că nu a întreprins acțiuni care ar fi atentat la buna desfăurare a actului justiției și consideră că acțiunile sale au fost efectuate în termen, indicând că petiționara ar fi colaborat cu un alt apărător căruia i-a oferit informație pe marginea cauzei.

Totuși, Comisia a considerat că acțiunile apărătorului constituie abateri disciplinare grave și a decis să-i retragă licența.

Decizia Comisiei poate fi consultată aici.