Într-un an de la lansarea sistemului Mtender, 1.215 autorități au inițiat 8.648 proceduri de achiziții publice. Ulterior, circa 23 la sută dintre procedurile lansate au fost anulate. Datele au fost publicate de autorități.

Instituțiile care au lansat cele mai multe achiziții electronice sunt:

 • Agentia Servicii Publice, 158;
 • IMSP Institutul de Medicină Urgentă, 134;
 • ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, 127;
 • IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 120;
 • IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, 119.

Totodată, 2.485 operatori economici au depus online 94.134 oferte prin intermediul platformelor electronice de achiziții. Cele mai multe au depuse de:

 • SRL Lovis Angro, 5.526;
 • SRL BAGUETTE, 5.374;
 • GBG-MLD SRL, 3.595;
 • SRL SLAVENA LUX,  3.100;
 • Ecochimie, 2.340.

Menționăm că, în prezent, sunt disponibile următoarele resurse digitale pentru utilizatorii MTender:

 • e-achizitii.md,  portalul informațional pentru cei interesați de domeniul achizițiilor electronice;
 • DUAE.md, platforma online pentru completarea formularului DUAE;
 • e-notificări, instrumentul de transmitere automatizată a notificărilor prin e-mail și sms;
 • e-document, pentru generarea online a anunțului de participare la procedura de achiziție inițiată pe platforma e-licitatie.md;
 • expert, modulul de instruire online în domeniul achizițiilor publice;
 • e-quality, sistem de apreciere a calității executării contractelor de achiziții publice.