Curțile de apel Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au prezentat, în data de 25 ianuarie, rezultatele obținute pe parcursul unui an de implementare a Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ) – un sistem de ridicare a calității lucrului instanțelor judecătorești.

Instanțele au indicat că accesibilitatea comunicării cu justițiabilii, examinarea mai rapidă a dosarelor de judecată și serviciile mai calitative sunt doar câteva dintre rezultatele obținute pe parcursul anului 2018.

De asemenea, toate curțile de apel au raporat îmbunătățirea infrastructurii și instalarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilități la sediile instanțelor de apel.

Totodată, Curtea de Apel Bălți a creat un centru de comunicare, unde justițiabilii pot obține orice informație ce ține de activitatea instanței.

Potrivit rezultatelor prezentate, tehnologiile informaționale de comunicare (e-mail) au înlocuit citarea avocaților prin poștă și s-a constatat că, astfel, se pot economisi până la 9 mii de lei anual, sporind, în același timp, și rapiditatea comunicării dinte instanță și justițiabili.

Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească propune șapte domenii de intervenție (management și liderism, procesele și procedurile judecătorești, accesibilitatea instanței și încrederea justițiabililor, etc), precum și numeroase obiective, în baza cărora cele patru curți de apel și-au elaborat planuri specifice de îmbunătățire a activităţii și serviciilor prestate justițiabililor.

Pilotarea CIEJ se realizează în cooperare cu Programul pentru Justiție Transparentă cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).