Persoanele care se asigură în mod individual au la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă cu reduceri. Potrivit normelor legale, până în data de 1 aprilie inclusiv, cetățenii beneficiază de reduceri în mărime de 75%, 60% sau 50% din valoarea primei.

Compania Națională de Asigurări în Medicină a publicat, recent, mai multe instrucțiuni privind modul de achitare a poliței de asigurare medicală cu reduceri. Astfel, proprietarii de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, care nu se încadrează în categoria de persoane cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari, beneficiază de o reducere de până la 75 la sută. În această categorie nu se includ persoanele care dețin funcția de avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, expert judiciar, interpret, traducător, administrator autorizat, titular de patentă de întreprinzător, fondator de întreprindere individuală, arendaş sau arendator, persoană fizică care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor.

Pentru a procura polița de asigurare medical, această categorie de beneficiari trebuie să se prezinte la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM, cu buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile sus-menţionate. După primirea fișei de plată, achitarea se poate făcută la orice bancă sau oficiu poștal. Ulterior, pentru a activa statutul de persoană asigurată, dovada de plată se prezintă Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Până în data de 1 aprilie beneficiază de reduceri de 75% proprietarii de teren cu destinaţie agricolă, iar persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor au o reducere de 60 la sută.

Fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, titularii de patentă de întreprinzător, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova și persoanele care nu sunt angajate, au o reducere de 50 la sută. Aceștia pot procura polița prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. Aceasta oferă mai multe posibilităţi de achitare, şi anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată şi la ghişeele băncilor comerciale şi ale oficiilor poştale.

La ghişeele băncilor comerciale şi ale oficiilor poştale trebuie să prezentaţi doar actul de identitate. Doritorii de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare. Menţionăm că, şi cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare pot achita prima de asigurare prin MPay.

În cazul plăţii prin serviciul MPay nu e nevoie de prezentat dovada achitării la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.