Consiliul Uniunii Avocaților a votat în ședința din 29 noiembrie, în unanimitate, pentru elaborarea unui document de tip Regulament, care va conţine informaţii explicite cu privire la condiţiile de înregistrare a dosarului la instituţia avocaţială, pentru efectuarea  stagiului profesional în baza legislaţiei în vigoare.

Totodată, Consiliul a anunțat că se vor impune restricţii pentru buna organizare, şi anume:

  • pachetul de documente ce ţine de procedura de înregistrare a contractului de efectuare a stagiului profesional, obligatoriu să fie depus cu 15 zile înaintea următoarei şedinţe a Consiliului;
  • prezentarea unui cazier judiciar detaliat;
  • în cazul în care avocatul stagiar solicită schimbarea avocatului îndrumător în cadrul stagiului de practică, acesta va prezenta un raport de activitate pe perioada activării sub îndrumarea avocatului precedent.

Regulamentul urmează a fi elaborat şi prezentat Consiliului Uniunii pentru examinare şi aprobare.

În aceeași ședință, membrii Consiliului, au discutat despre imixtiunea în activitatea profesională a avocaţilor de către alţi actori, participanţi la înfăptuirea actului de justiţie. Examinând cererea unui avocat, care a fost intimidat profesional de către colaboratorii procuraturii din raionul Căuşeni, Consiliul a decis să se implice activ prin înaintare unui demers către organul vizat, pentru asigurarea echilibrului profesional în cadrul proceselor ce ţin de competenţa amândurora în cadrul activităţilor juridice de profil. Totodată, Consiliul UAM va întreprinde în continuare un şir de acţiuni pentru a proteja şi asigura buna desfăşurare a activităţii profesionale a tuturor avocaţilor și avocaţilor stagiari.