Consiliul Uniunii Avocaților consideră că proiectul politicii fiscale poate fi promovat, în partea care vizează liber profesioniștii din domeniul justiției și în special avocații, doar dacă este acceptată opinia corpului avocațial din Republica Moldova. Un mesaj în acest sens a fost publicat pe pagina web a instituției și transmis Ministerului Finanțelor.

Pentru restabilirea principiului solidarității și echității, Uniunea Avocaților din Republica Moldova propune păstrarea modului de plată a contribuțiilor de asigurări sociale în sumă fixă pentru liber profesioniștii din domeniul justiției, cu extinderea prestațiilor de asigurări sociale după cum urmează:

  • contribuție fixă minimă (obligatorie),12.236 lei / an cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat egal cu 1/2 din salariul mediu pe economie prognozat pentru anul respectiv;
  • contribuție fixă calificată (opțională), 24.255 lei / an cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat din mărimea salariului mediu pe economie în anul respectiv.

Referitor la impozitul pe venit, Uniunea Avocaților din Republica Moldova susține propunerea Ministerului Finanțelor privind reducerea cotei impozitului pe venit de la 18% la 12% și este categoric împotriva propunerii privind limitarea dreptului avocaților de a deduce cheltuielile ce țin de activitatea profesională din venitul impozabil, considerând această propunere inadmisibilă, nejustificată și discriminatorie.

În cazul în care se dorește impozitarea veniturilor profesiilor juridice din activitatea operațională (IVAO), atunci cota adecvată pentru impozitul IVAO nicidecum nu poate fi 12%, dar 4% - așa cum este prevăzut pentru sectorul ÎMM-urilor.

În context, UAM susține propunerea privind reducerea cotei impozitului pe venit pentru liberii profesioniști din domeniul justiției, dar numai cu condiția păstrării dreptului profesiilor juridice la deducerea cheltuielilor ce țin de activitatea profesională din venitul impozabil.

Totodată, Uniunea Avocaților vine cu propunerea privind instituirea unui sistem unic de reduceri a impozitului pe venit pentru contribuabilii din toate domeniile inclusiv și pentru profesiile juridice, care înregistrează venituri sub 100.000 lei/an.

Astfel, s-a propus instituirea următoarelor reduceri:

  • 50% de la contribuția fixă de asigurare socială de bază (12.136 lei în anul 2021);
  • 50% de la prima fixă de asigurare medicală;

Plata sumelor reduse să se facă lunar, dar nu până în data 31 martie a anului curent. La fel, asigurarea medicală să fie activă de la 1 ianuarie, dar nu de la momentul plății.

Uniunea Avocaților a solicitat Ministerului Finanțelor discutarea propunerilor formulate în cadrul unei mese rotunde cu participarea tuturor exponenților profesiilor juridice. Adresarea completă poate fi accesată aici.