Uniunea Avocaților solicită avocaților și avocaților stagiari propuneri de completare a proiectului Agendei Congresului ordinar al Avocaților.

Convocarea Congresului în sesiunea ordinară a anului 2020 a fost decisă de Consiliul UAM în ședință extraordinară, desfășurată în sistem de videoconferință în data de 9 aprilie.

Totodată, UAM anunță că în proiectul Agendei vor fi propuse pentru includere și dezbatere: 

  • Aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaţilor şi execuția bugetară anuală a acestuia:
  • Audierea şi aprobarea rapoartelor anuale privind activitatea Consiliului, Secretarului General şi a Comisiilor Uniunii Avocaţilor;
  • Adoptarea altor hotărâri legate de exercitarea profesiei de avocat și activitatea Uniunii Avocaților.

Avocații și stagiarii pot expedia propunerile la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, în format electronic sau prin corespondență poștală, la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012, până la data de 1 august.