Uniunea Avocaților din Moldova a publicat, pentru consultări publice, ”Programul intern al avocatului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului”. Documentul propune o formă tipizată, care poate fi folosită de apărători sau eventual, adaptată la necesitățile specifice ale acestora.

UAM menționează că scopul Programului intern este de a preveni și indentifica acțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Totodată, documentul vine cu măsuri de asigurare a protecției liberilor profesioniști, adică a avocaților în calitatea lor de entități raportoare.

Documentul conține prevederi privind menținerea secretului profesional și măsurile de confidențialitate, măsurile de precauție, riscurile spălării banilor și finanțării terorismului, precum și norme privind raportarea activității suspecte și păstrarea datelor.

În context, UAM invită avocații, avocații stagiari, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale și alte persoane interesate să propună amendamente și sugestii la proiectul propus. Termenul limită pentru înaintarea propunerilor este data de 22 iulie.

Uniunea planifică să aprobe documentul în ședința Consiliului UAM din data de 26 iulie.

Sugestiile și propunerile pot fi transmise electronic la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau prin corespondență la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012.