Uniunea Avocaților nu este împotriva obligării judecătorilor și procurorilor, care vor să se facă avocați, de a susține examenul de calificare. În ședința din 1 octombrie, Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat avizul asupra proiectului de modificare a Legii cu privire la avocatură cu mai multe propuneri pe marginea documentului.

Instituția nu a formulat propuneri noi pe marginea proiectului și nici nu a propus exluderea niciuneia din normele propuse, sugerând doar unele completări la propunerile autorilor.

Una din completările propuse vizează alin. (4) din art. 10 al Legii. Consiliul UAM propune ca cerințele privind reputația ireproșabilă să fie verificate la toate etapele de accedere în profesie (și la examenul de admitere la stagiu și la cel de calificare în profesie). Reputația ireproșabilă ar urma să fie verificată exclusiv de Comisia de licențiere a profesiei de avocat, potrivit amendamentelor expuse în aviz.

Consiliul UAM mai propune ca cerințele pentru exercitarea profesiei de avocat (art. 10) să fie completat cu un nou alinet – (5), care să prevadă că: ”în condițiile alin (4) lit. D) și c) existența unor plângeri sau sesizări privind comiterea abaterilor disciplinare sau a procedurilor disciplinare intentate, nesoluționate prin deciziei rămasă definitivă privind lipsa abaterii disciplinare, precum și existența unor informații publice sau care pot deveni publice și care afectează reputația profesională și integritatea persoanei, dacă acestea nu au fost dezmințite sau rectificate de sursa lor de informare, constituie circumstanțe neonorabile li pasibile să prejudicieze imaginea profesiei de avocat.” 

La art. 20 alin.(21), Consiliul UAM propune ca persoanele scutite de efectuarea stagiului profesional conform art. 10 alin. (2) să fie obligate să se prezinte la examenul de calificare în termen de un an de la solicitarea de a fi admis în profesie, sub sancțiunea decăderii din drept (neprevăzută în proiect). Totodată, în aviz este propusă posibilitatea prelungirii termenului pentru prezentare la examenul de calificare, în circumstanțe ce nu depind de voința candidatului (de ex. pandemie).

De asemenea, instituția propune ca instruirea inițială să fie confirmată printr-un înscris eliberat de Centrul de instruire, care să fie prezentat Comisiei de licențiere.

Consiliul UAM a mai notat în aviz că prevederile proiectului trebuie să fie aplicate și față de persoanele care au solicitat admiterea la examentul de admitere la stagiul profesional, dacă o deciziei pe marginea cererii lor nu a fost emisă până la intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Avizul integral poate fi văzut aici.

Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat în ședința din 6 septembrie raportul pentru aprobarea în primă lectură a Proiectului pentru modificarea Legii cu privire la avocatură, care nu a inclus propunerile Consiliului UAM.