Uniunea Avocaților (UAM) a anunțat concurs de selectare a companiei care va efectua auditul independent al situațiilor financiare ale instituției.

Auditul urmează să fie desfășurat începând cu data de 13 ianuarie 2020, cu prezentarea Raportului până la data de 6 martie 2020.

Compania selectată va efectua auditul modului de gestionare a mijloacelor acumulate în bugetul Uniunii Avocaţilor, pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2018, în scopul expunerii opiniei asupra situaţiei contabilităţii şi managementului financiar al Uniunii.

UAM va selecta pentru realizarea acestui scop compania care întrunește următoarele cerințe:

  • 5 ani de experienţă în domeniul auditului;
  • experienţă în domeniul auditului organizațiilor necomerciale;
  • personal calificat;
  • existența dovezii de asigurare a riscurilor profesionale;
  • cunoştinţe temeinice privind legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă în Republica Moldova.

Pentru a participa la concurs, firmele interesate vor depune următoarele documente:

1. CV-ul companiei (denumirea ofertantului, numărul telefonului de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației);

2. Scrisoarea de intenție (descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia, descrierea calificărilor membrilor echipei de audit, experienţa acestora şi performanţele din trecut, planul de lucru şi calendarul propus pentru realizarea auditului, cu anexarea documentelor justificative);

3. Licenţa pentru activitatea de audit (copia);

4. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Ofertele urmează a fi depuse până la data de 17 decembrie, ora 16.00, la adresa str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova. Deschiderea ofertelor va avea loc la data 18 decembrie 2019, ora 11:00, în prezența membrilor Grupului de lucru pentru Achiziții.

Mai multe detalii privind concursul pe pagina uam.md.