Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) a anunțat concurs pentru angajarea unui specialist în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Persoana care va fi angajată urmează să dezvolte și să pună în aplicare politici și proceduri stabilite în domeniul prevenirii și combaterii actelor de spălare a banilor și a finanțării terorismului, prin intermediul activităților de comunicare și educație în rândurile avocaților, în calitate de entități raportoare, precum și prin desfășurarea de activități ce țin de asistența și evaluarea riscurilor din perspectiva legislației aplicabile in domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

La concurs poate participa persoana care:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită din funcţie conform art. 86 alin.(1) lit. a), d), e), g) - k), o) - r) din Codul Muncii;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

De asemenea, peroanele interesate trebuie să aibă studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul juridic. Este solicitată și experiență profesională: minim 5 ani experiență în domeniul juridic, cunoștințe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, reprezintă un avantaj.

Persoanele interesate sunt invitate să depună până în data de 16 aprilie următoarele acte:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • cererea de participare la concurs;
 • CV-ul în limba română.