Uniunea Avocaților din Moldova anunță despre instituirea, în perioada 6 – 19 august, a unui regim special de activitate. Decizia a fost luată după ce un angajat a fost confirmat cu COVID-19.

Astfel, accesul avocaților și vizitatorilor în sediul UAM este restricționat. Se va permite accesul doar în situații de necesitate strigentă și doar cu permisiunea specială din partea conducerii instituției. Totodată, pentru bunul mers al activității secretariatului Uniunii, în interesul avocaților și al relațiilor de conlucrare cu instituțiile statale și partenerii externi, Uniunea va asigura comunicarea prin intermediul tehnologiilor de telecomunicații, afișate pe site-ul oficial al Uniunii www.uam.md.

În funcție de evoluția medicală a angajaților, reluarea activității Uniunii Avocaților va fi examinată de către conducerea instituției, în conformitate cu regulile și recomandările instituțiilor de resort.

De asemenea, pe durata 6 – 19 august, o parte din angajați vor asigura îndeplinirea atribuțiilor de funcție de la domiciliu sau la distanță, conform dispozițiilor art. 73(2) din Codul Muncii. De asemenea, Secretarul general va organiza graficul delegării personalului secretariatului la locul de muncă, conform  unui grafic prestabilit, în funcție de necesitățile administrative pentru asigurarea unei bune funcționări a Uniunii.